Česká republika
25 more languages
42 country-specific versions
25 more languages

Váš partner pro styk s vládními úřady

V současné době společnost EUTOP zaměstnává 100 zaměstnanců a poradců ktery od roku 1990 doprovázeji prezentaci zájmů soukromých společností, asociací a organizací ve směru k institucím Evropské unie a vybraných členských států EU jako partner pro strukturování procesů.

EUTOP je pro své klienty systémovým dodavatelem. Společnost EUTOP kombinuje různé kompetence napříč celou EU a nabízí své kompetence v oblasti procesně-strukturní kompetence, změna perspektivy podpora procesů, které jsou nyní nezbytné pro úspěšné lobbování. Do získání těchto kompetencí investuje společnost EUTOP od roku 1990. Abychom rozšířili svou pozici na trhu, budeme v příštích letech dále investovat do rozšiřování a prohlubování těchto tří kompetencí napříč celou EU.

Od samého počátku byly shoda s legislativními požadavky a bezúhonnost základním pilířem řízení naší společnosti.
To je důvod, proč soukromé společnosti, asociace a organizace z členských států EU, stejně tak jako důležitá politická a obchodní centra světa spoléhají na kvalitu námi poskytovaných služeb. Zvláště pak si cení trvalé, dlouhodobé spolupráce se společností EUTOP a našeho strukturovaného přístupu. Kromě jiných jsou našimi klienty společnosti, které jsou zahrnuty do indexů EURO, STOXX, DAX a MDAX a stejně tak evropské pobočky společností, které jsou součástí indexu Dow Jones.

 

EUTOP film

Sino-German Synergy Summit

Po podepsání Lisabonské smlouvy se rámcové podmínky v Evropě od základu změnily. Skokové zvýšení složitosti rozhodovacích procesů v Evropě ve více heterogenním prostředí odstartovalo změnu způsobu myšlení a vztahů – podstatně se zvýšila důležitost „procedurálních postupů“ v politice proti „argumentaci na základě obsahu“. V komplexních politických procesech jsou obsah a argumentace také nezbytné. Nicméně, aby byly obsah a argumenty akceptovány a uznány, je nutné je nejprve komunikovat se správnou osobou ve správný čas, na správném místě a správným způsobem a znát při tom cíle, zájmy a způsob myšlení osob s rozhodovací pravomocí a neformální i formální pravidla rozhodování.

Tento vývoj též značí významné změny v předpokladech pro úspěšnou komunikaci mezi politiky a podnikateli: Evropské rozhodovací struktury se stávají čím dál více nepřístupnými vůči individuálním společnostem.

Bereme v potaz evropské rozhodovací struktury a procesy s ohledem na jejich ekonomickou, kulturní a politickou rozmanitost. Společnost EUTOP si od roku 1990 vybudovala mnoho kontaktů s osobami s rozhodovacími pravomocemi z oblasti legislativy i výkonné moci všech členských států. Tímto způsobem můžeme efektivně podporovat naše klienty a zastupovat je v rámci rozhodovacích procesů v Bruselu a vybraných členských státech EU.

 

Úspěch prostřednictvím procesní kompetence

VĚDĚLI JSTE, ŽE...…

se EU díky Lisabonské smlouvě stala de facto státem, který sahá od Portugalska k Finsku a od Irska ke Kypru?

... díky Lisabonské smlouvě byl původní postup spolurozhodování povýšen a stal se standardním postupem („řádný legislativní postup“)?

... pro hráče na „poli Evropské unie“ – členské státy EU, regiony EU, společnosti, asociace a organizace – to vede k problému, že se výsledky rozhodovacích procesů staly vysoce nepředvídatelnými?


Společnost EUTOP čelí narůstající komplexitě rozhodovací struktury EU jedinečným receptem na úspěch. Kombinuje obsahovou kompetenci klienta s procesně-strukturní kompetencí a umocňuje tuto kombinaci originální metodologií OnePager® (kompetence ke změně perspektivy) a PSGR® (kompetence v podpoře procesů). Tím násobí úspěšnost vašeho lobbování.


Formula for Success

SL = (CC + PSC) (OnePager®Methodology * PSGR®)

Procesně-strukturní kompetence

Zachování prostoru, lidských zdrojů a organizačních kapacit (řídicí kompetence) a produkční kompetence v rámci celé EU na základě sítě vlastních zaměstnanců, strukturálních poradců, strukturálních kooperativních partnerů a externích sítí napříč institucemi, frakcemi a členskými státy. Výsledkem je služba, která pro klienta představuje akceschopnou sílu pro řešení krizí, poskytování služeb a zajištění před neočekávanými změnami právního a politického rámce. Na míru přizpůsobené strukturované propojení obsahové kompetence klienta a procesně-strukturní kompetence je významným faktorem úspěchu. Pilíři činnosti společnosti EUTOP jsou shoda s legislativními požadavky a exkluzivita („jen jediný zájem“), které zajišťují, že společnost EUTOP je trvale přijímána klienty na jedné straně i legislativou a exekutivou na straně druhé jako nezávislý zprostředkovatel. Standardy shody s legislativními požadavky společnosti EUTOP sestávají z certifikace podle ISO 9001, ochrany dat a shody s finančními a legislativními požadavky.

Metodologie OnePager® (kompetence ke změně perspektivy)

Interdisciplinární posouzení problému z různých úhlů s cílem vypracování úspěšného řešení (změna perspektivy z perspektivy jednotlivce na perspektivu veřejného zájmu). Výsledkem je procedura, která je na vědeckém a empirickém základě rozvíjena od roku 1990, a která zohledňuje perspektivy teorie rozhodování, kultury a jazyka, jakož i perspektivy napříč institucemi, členskými státy a politickými stranami.

Přibližně v 5–15 % všech případů není požadovaná změna perspektivy možná, což v podstatě vylučuje úspěšné lobbování. V takovém případě společnost EUTOP radí klientovi nepokračovat. Výhodou pro klienta je skutečnost, že může zvolit alternativní postupy již v raném stádiu a navíc nebude zbytečně čerpat zdroje. Nicméně, pokud se změna perspektivy podaří – což se děje v 85–95 % případů – kompetence v oblasti doprovodu procesů rozhodne, zda je cíl dosažitelný.

PSGR® = Process-oriented Structural Governmental Relations (Procesně orientované strukturované vztahy s vládními úřady)
(kompetence v doprovodu procesů)

Zaměstnanci a poradci společnosti EUTOP musí trvale strukturálně podporovat všechna rozhraní tak, aby výsledkem metodologie OnePager® byl úspěch lobbistického projektu. Zkušenosti ukazují, že velké projekty zpravidla ztroskotají na malých detailech. V komplexním rozhodovacím procesu již nelze tolerovat organizační chyby a nedorozumění. Trvalá podpora klienta kompetencí v doprovodu procesů společnosti EUTOP je dalším základní faktorem úspěchu, protože v průběhu rozhodování ve složitém systému – kromě problému technických chyb – loajalita a koalice se mohou kdykoliv změnit. Proto je nezbytná neustálá kontrola a koordinace všech rozhraní a aktualizace situace pomocí metodologie OnePager®.

;

Společnost EUTOP je v Bruselu aktivní již od roku 1990

Společnost EUTOP má zastoupení tam, kde se tvoří rozhodnutí: v Bruselu, Frankfurt, Berlín, Paříži, Římě, Londýně, Vídni, Budapešť a Praze, a prostřednictvím partnerů pro strukturování procesů i v dalších členských státech. Navíc společnost EUTOP udržuje obchodní zastoupení v politických a finančních centrech po celém světě. To zajišťuje postavení společnosti EUTOP jako poskytovatele služeb v oblasti procesně-strukturní  kompetence pro klienty, které mají své zájmy v Evropské unii.

Naše kanceláře v Bruselu se nacházejí poblíž Evropského parlamentu a sídla Evropské komise. Od roku 1998 společnost EUTOP Brussels SPRL sídlí na adrese Place du Luxembourg. Se společností LUXARLON Real Estate SPRL jsme získali celý komplex budov (Place du Luxembourg 14, Rue d’Arlon 15 a 17) s asi 1700 čtverečními metry kancelářské plochy, kterou využijeme při svém plánovaném růstu v příštích letech.

EUTOP Frankfurt Finance GmbH má sídlo ve frankfurtském finančním okrsku. Zajišťuje podporu pro žádosti zákazníků u institucí Evropské unie, zejména u Evropské centrální banky a evropských úřadů pro finanční dohled.

Kanceláře společnosti EUTOP Berlin GmbH se nacházejí v hlavním městě Spolkové republiky Německo na třídě Unter den Linden a jsou coby kamenem dohodil od budovy Bundestagu (parlament spolkové republiky) a různých federálních ministerstev.

Společnost EUTOP Paris sídlí v srdci hlavního města Francie poblíž středisek politické moci ve Francii.

Společnost EUTOP Roma sídlí v centru poblíž sídel budov nejdůležitějších Italských vládních úřadů a slouží jako kontaktní místo pro Italské klienty, kteří mají své zájmy v Evropské unii.

Společnost EUTOP London sídlí na prestižní adrese v srdci Westminsteru a je kontaktním místem pro klienty ze Spojeného království a další anglicky mluvící země se zájmy v Evropské unii a Německu.

Společnost EUTOP Vienna GmbH sídlí v centru hlavního města Rakouska a je kontaktním místem pro Rakouské klienty se zájmy v Evropské unii a Německu.

EUTOP Budapest Kft. se nachází blízko pulzujícího správního a finančního centra v Pešti a je poradenským centrem pro maďarské zákazníky v oblasti evropských a německých žádostí.

Společnost EUTOP Prague s.r.o. zajišťuje kontakty do Bruselu a vybraných členských zemí EU pro klienty z České republiky a střední a východní Evropy.

Centrála společnosti EUTOP sídlí v Mnichově, kde je umístěno vedení společnosti, služby pro celou korporaci a administrativní funkce.

Naše kanceláře a jednací místnosti vybavené nejnovějšími technologiemi jsou často využívány pro jednání s klienty.

Mnichov Londýn Brusel Paříž Vídeň Berlín Praha Řím Frankfurt Budapest

Obchodní zastoupení EUTOP:

Outside of the EU:

Shanghai

Výhled EUTOP 2020:

Madrid Varšava Bukurešť
Brussels
Brusel

EUTOP Brussels SPRL
Rue d'Arlon 15
1050 Brussels
Belgium

Odpovědné výkonné vedení:
Dr. Klemens Joos
close
Berlin
Berlín

EUTOP Berlin GmbH
Unter den Linden 38
10117 Berlin
Germany

Odpovědné výkonné vedení:
Dr. Klemens Joos
close
Munich

Mnichov

EUTOP International GmbH
Denninger Straße 15
81679 Munich
Germany

Odpovědné výkonné vedení:
Dr. Klemens Joos
close
Vienna

Vídeň

EUTOP Vienna GmbH
Parkring 10
1010 Vienna
Austria

Odpovědné výkonné vedení:
Konrad Kreuzer
close
Prague

Praha

EUTOP Prague s.r.o.
Rybna 682/14
110 05, Praha 1
Czech Republic

Odpovědné výkonné vedení:
Konrad Kreuzer
close
London

Londýn

EUTOP London
100 Pall Mall
St James London
SW1Y 5NQ
United Kingdom
Odpovědné výkonné vedení:
Dr. Klemens Joos
close
Paris

Paříž

EUTOP Paris
10, Place Vendôme
75001 Paris
France
Odpovědné výkonné vedení:
Dr. Klemens Joos
close
New-York
New York
EUTOP New York
245 Park Avenue, 39th Floor
New York 10167
USA
close
Beijing

Peking

EUTOP Beijing
Beijing Lufthansa
Center C203
50 Liangmaqiao Rd.
Beijing 100125 | China
close
Tokyo

Tokio

EUTOP Tokyo
East Tower 4th Floor,
Otemachi First Square
1-5-1 Otemachi Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004 | Japan
close
Rom
Rome
EUTOP Rome
Via Antonio Salandra 18
187 Rome
Italy
Odpovědné výkonné vedení:
Dr. Klemens Joos
close
frankfurt
Frankfurt
EUTOP Frankfurt Finance GmbH
Bockenheimer Landstraße 17/19
60325 Frankfurt am Main
Germany
Odpovědné výkonné vedení:
Dr. Klemens Joos
close
budapest
Budapest

EUTOP Budapest Kft.
Kálmán Imre utca 1
Budapest 1054
Hungary

Odpovědné výkonné vedení:
Konrad Kreuzer
close
shanghai

Shanghai

EUTOP Shanghai
Office1131
11/F, Carlton Building
No.21 Huanghe Road
Huangpu District
Shanghai, 200003
China

Managing Director in charge:
Corey Xu
close

Kontakt

EUTOP Brussels SPRL
Rue d'Arlon 15
1050 Brussels
Belgium

(+32) (2) 2 86 80-80
(+32) (2) 2 86 80-99

www.eutop.eu

EUTOP Berlin GmbH
Unter den Linden 38
10117 Berlin
Germany(+49) (30) 5 20 00 55-0
(+49) (30) 5 20 00 55-7140

www.eutop.de
EUTOP London
100 Pall Mall
St James London
SW1Y 5NQ
United Kingdom

(+44) (20) 7321 3833
(+44) (20) 7321 3738

www.eutop.co.uk
EUTOP Paris
10, Place Vendôme
75001 Paris
France

(+33) (0)1 53 45 54 80
(+33) (0)1 53 45 54 55

www.eutop.fr

EUTOP Vienna GmbH
Parkring 10
1010 Vienna
Austria+43 (1) 205 1160 1155
+43 (1) 205 1160 1008

www.eutop.at

EUTOP Prague s.r.o.
Rybna 682/14
110 05, Praha 1
Czech Republic(+420) (222) 191 331
(+420) (222) 191 700

www.eutop.cz

EUTOP International GmbH
Denninger Straße 15
81679 Munich
Germany(+49) (89) 32 37 00-0
(+49) (89) 32 37 00-6140

www.eutop.de
EUTOP Tokyo
East Tower 4th Floor,
Otemachi First Square
1-5-1 Otemachi Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004 | Japan

(+81) (3) 52 19-14 45
(+81) (3) 52 19-12 01

www.eutop.jp
EUTOP Beijing
Beijing Lufthansa
Center C203
50 Liangmaqiao Rd.
Beijing 100125 | China

(+86) (10) 64105367

www.eutop.cn
EUTOP New York
245 Park Avenue, 39th Floor
New York 10167
USA

(+1) (212) 6 72-17 19
(+1) (212) 7 92-40 01

www.eutop.us
EUTOP Rome
Via Antonio Salandra 18
187 Rome
Italy

(+39) (06) 4227-2304
(+39) (06) 4227-4000

www.eutop.it
EUTOP Frankfurt Finance GmbH
Bockenheimer Landstraße 17/19
60325 Frankfurt am Main
Germany

(+49) (69) 710 455-509
(+49) (69) 710 455-510

www.eutop.eu

EUTOP Budapest Kft.
Kálmán Imre utca 1
Budapest 1054
Hungary(+36) (1) 475 1433
(+36) (1) 475 1111

www.eutop.hu

EUTOP Shanghai
Office1131
11/F, Carlton Building
No.21 Huanghe Road
Huangpu District
Shanghai, 200003
China+86-21-5368 1216

www.eutop.cn
 
Yes, I have read the privacy policy and agree*
*) povinné údaje
jump to top