Danmark
25 more languages
42 country-specific versions
25 more languages

Din partner til regeringsrelationer

Med over 100 medarbejdere og strukturelle rådgivere indtil videre har EUTOP støttet arbejdet med at varetage private virksomheders, sammenslutningers og organisationers interesser over for institutionerne i den Europæiske Union og udvalgte EU-medlemslande som strukturel procespartner siden 1990.

EUTOP er systemleverandør for sine klienter. EUTOP samler forskellige kompetencer i hele EU og leverer de kompetencer inden for processtruktur, perspektivændring og processtøtte, der nu er nødvendige for at opnå succes med lobbyvirksomhed. EUTOP har investeret i at opbygge disse kompetencer siden 1990. Vi vil investere yderligere i at udvide og forbedre de tre kompetencer inden for EU over de næste år for at styrke vores position på markedet.

Fra allerførste færd har compliance og integritet været fundamentet for vores bæredygtige virksomhedsledelse.
Det er grunden til, at både private virksomheder, organisationer og sammenslutninger i EU-medlemslandene samt de vigtigste politiske og erhvervsmæssige centre i verden stoler på kvaliteten af de serviceydelser, vi leverer. De påskønner især værdien af den stabile, langsigtede og strukturelle beskaffenhed af deres samarbejde med EUTOP. Blandt andre kan vi henregne en lang række EURO STOXX-, DAX- og MDAX-selskaber samt europæiske datterselskaber til virksomheder, der er optaget i Dow Jones-indekset, til vore mangeårige kunder.

EUTOP film

Sino-German Synergy Summit

I EU-Europa er rammebetingelserne fuldstændigt ændret, senest med Lissabontraktaten. Vi oplever et paradigmeskift – hvor den "proceduremæssige" argumentation i politik over for den "indholdsbaserede" er af stærkt stigende betydning, hvilket er udløst af større kompleksitet i de europæiske beslutningsprocesser i et stadig mere heterogent miljø. Indhold og argumenter er også nødvendige i komplekse politiske processer. Men for at de kan blive accepteret og fremført, er det først nødvendigt at formidle dem fra den rette person til den rette modtager, på rette tid og sted og på rette måde samt at have viden om beslutningstagernes mål, interesser og mindset og om de uformelle og formelle regler for beslutningstagning.

Disse udviklinger betyder også afgørende ændringer i forudsætningerne for succesrig kommunikation mellem politik og erhvervsliv: Det er blevet sværere for de enkelte virksomheder at trænge igennem de europæiske beslutningsstrukturer.

Vi tager højde for de europæiske beslutningsstrukturer og -processer – med al den økonomiske, kulturelle og politiske forskellighed. EUTOP har siden 1990 haft diverse kontakter med lovgivende og udøvende beslutningstagere i alle medlemslande. Vi kan på denne måde effektivt støtte vores kunder med at repræsentere deres sager i beslutningsprocesserne i Bruxelles og udvalgte medlemslande i EU.

 

Succes gennem proceskompetence

VIDSTE DU, AT...

… med Lissabontraktaten blev EU de facto et statsområde, der strækker sig fra Portugal til Finland og fra Irland til Cypern?

… med Lissabontraktaten blev den tidligere procedure med fælles beslutningstagning ophøjet til standardproceduren ("almindelig lovgivningsprocedure")?

… for aktørerne på "EU-scenen" – EU-medlemslande, EU-regioner, virksomheder, sammenslutninger og organisationer – fører det til problemet, at resultatet af beslutningsprocesserne stort set bliver umulige at regne ud?

EUTOP imødegår den stigende kompleksitet i EU's beslutningsstruktur med en unik formel til succes. Den kombinerer kundens indholdskompetence med kompetence i processtruktur og forøger effekten af denne kombination med den originale OnePager®-metode (kompetence i perspektivændring) og PSGR® (kompetence i processtøtte). Det gør lobbyvirksomheden meget mere effektiv.


Formula for Success

SL = (CC + PSC) (OnePager®Methodology * PSGR®)

Kompetence i processtruktur

I EU at have plads samt menneskelige ressourcer og organisatoriske kapaciteter (ledelseskompetence) og produktionskompetence baseret på netværk på tværs af institutioner, fraktioner og medlemslande bestående af egne medarbejdere, strukturelle rådgivere, strukturelle samarbejdspartnere og eksterne netværk. Det udmønter sig i en service, der er en taskforce for kunden – en taskforce for en krise, serviceenhed og forsikring mod uventede ændringer i de juridiske og politiske rammer. Den tilpassede, strukturelle kombination af kundens indholdskompetence og kompetence i processtruktur er en væsentlig succesfaktor. EUTOP's støttepiller er compliance og eksklusivitet ("kun én interesse") for at sikre, at EUTOP permanent accepteres som uafhængig mellemmand af kunderne samt af de lovgivende og udøvende organer. Komponenterne i EUTOP's compliance-standarder er certificering i overensstemmelse med ISO 9001, databeskyttelse samt finansiel og juridisk compliance.

OnePager®-metode (kompetence i perspektivændring)

En interdisciplinær overvejelse af problemet fra forskellige vinkler, hvor målet er at udarbejde en vellykket løsning (ændring af perspektiv fra det individuelle perspektiv til et fælles interesseperspektiv). Det resulterer i en procedure, som er blevet videnskabeligt-empirisk udviklet siden 1990, og hvor der tages højde for beslutningsteoretiske, kulturelle, lingvistiske, interinstitutionelle, tværmedlemsstatlige og partipolitiske synpunkter.

I ca. 5-15 % af alle tilfælde er den ønskede perspektivændring ikke mulig, hvilket de facto udelukker succesrig lobbyvirksomhed. I sådanne tilfælde råder EUTOP kunden til ikke at handle. Fordelen for kunden består i at kunne vælge alternative handlinger allerede på et tidligt stadie og derudover undgå unødvendig anvendelse af ressourcer. Hvis perspektivændringen imidlertid lykkes – hvilket er tilfældet i 85-95 % af alle sager – bestemmer processupportkompetencen, om målet er nået.

PSGR® = Procesorienterede strukturelle regeringsrelationer
(kompetence i processupport)

EUTOP's medarbejdere og rådgivere skal dagligt på strukturel og bæredygtig vis støtte alle kontaktflader, så resultatet af OnePager®-metoden kan føre til det specifikke lobbyprojekts succes. Erfaringen viser, at store projekter normalt mislykkes på grund af mindre detaljer. Organisationsfejl eller misforståelser kan ikke længere tolereres i et komplekst beslutningstagningssystem. Den løbende støtte af kunden via EUTOP's processupportkompetence er en anden væsentlig succesfaktor, fordi loyaliteter og koalitioner til enhver tid kan skifte under en beslutningstagningsprocedure i et komplekst system – ud over problemet med tekniske fejl. Den fortsatte undersøgelse og koordination af alle kontaktflader og situationsopdatering af OnePager® er derfor af afgørende betydning.


;

EUTOP har været i Bruxelles helt fra 1990

EUTOP er til stede der, hvor beslutningerne træffes: i Bruxelles, Frankfurt, Berlin, Paris, Rom, London, Wien, Budapest og Prag og endvidere i andre medlemslande via et netværk af strukturelle partnere. Derudover har EUTOP salgsrepræsentationer i de vigtigste politiske og finansielle centre verden over. Det gør EUTOP til en strukturel serviceudbyder for sine kunder med interesser i den Europæiske Union.

Vores kontor i Bruxelles er tæt på Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Siden 1998 har EUTOP Brussels SPRL lejet kontor på Place du Luxembourg. Sammen med LUXARLON Real Estate SPRL købte vi hele bygningskomplekset (Place du Luxembourg 14, Rue d’Arlon 15 og 17) med ca. 1.700 kvadratmeter kontorplads for at tage højde for den planlagte vækst de kommende år.

EUTOP Frankfurt Finance GmbH har domicil i Frankfurts finansdistrikt. Virksomheden følger kundeanliggender hos institutionerne i den Europæiske Union, især Den Europæiske Centralbank samt Det Europæiske Finanstilsyn.

EUTOP Berlin GmbH's kontor er centralt placeret i den tyske hovedstad på Unter den Linden og blot et stenkast fra Forbundsdagen (det tyske parlament) og forskellige forbundsministerier.

EUTOP Paris ligger i hjertet af den franske hovedstad, nær magtens centrum i fransk politik.

EUTOP Rome har en central placering tæt på de vigtigste italienske regeringsbygninger og er kontaktpunktet for italienske kunder med interesser i den Europæiske Union og Tyskland.

EUTOP London er bosiddende på et favorabelt sted i hjertet af Westminster og er kontaktpunktet for kunder fra Storbritannien og andre engelsktalende lande med interesser i den Europæiske Union og Tyskland.

EUTOP Vienna GmbH har base i centrum af den østrigske hovedstad og er kontaktpunktet for østrigske kunder med interesser i den Europæiske Union og Tyskland.

EUTOP Budapest Kft. ligger tæt på det pulserende administrations- og finanscentrum i Pest og er kontaktpunkt for ungarske kunder med europæiske og tyske anliggender.

EUTOP Prague s.r.o. udgør kontaktfladen til Bruxelles og udvalgte EU-medlemslande for kunder fra Tjekkiet samt Central- og Østeuropa.

EUTOP's hovedkontor er i München, hvor virksomhedsledelsen, virksomhedsservices og administrative enheder residerer.

Vores kontorer og mødelokaler er udstyret med den nyeste teknologi og bruges ofte til møder med kunder.

München London Bruxelles Paris Wien Berlin Prag Rom Frankfurt Budapest

EUTOP's salgsrepræsentationer:

Outside of the EU:

Shanghai

Perspektiv EUTOP 2020:

Madrid Warszawa Bukarest
Brussels
Bruxelles
EUTOP Brussels SPRL
Rue d'Arlon 15
1050 Brussels
Belgium
Ansvarshavende direktion:
Dr. Klemens Joos
close
Berlin
Berlin

EUTOP Berlin GmbH
Unter den Linden 38
10117 Berlin
Germany

Ansvarshavende direktion:
Dr. Klemens Joos
close
Munich

München

EUTOP International GmbH
Denninger Straße 15
81679 Munich
Germany

Ansvarshavende direktion:
Dr. Klemens Joos
close
Vienna

Wien

EUTOP Vienna GmbH
Parkring 10
1010 Vienna
Austria

Ansvarshavende direktion:
Konrad Kreuzer
close
Prague

Prag

EUTOP Prague s.r.o.
Rybna 682/14
110 05, Praha 1
Czech Republic

Ansvarshavende direktion:
Konrad Kreuzer
close
London
London
EUTOP London
100 Pall Mall
St James London
SW1Y 5NQ
United Kingdom
Ansvarshavende direktion:
Dr. Klemens Joos
close
Paris
Paris
EUTOP Paris
10, Place Vendôme
75001 Paris
France
Ansvarshavende direktion:
Dr. Klemens Joos
close
New-York
New York
EUTOP New York
245 Park Avenue, 39th Floor
New York 10167
USA
Ansvarshavende direktion:
Dr. Klemens Joos
close
Beijing
Beijing
EUTOP Beijing
Beijing Lufthansa
Center C203
50 Liangmaqiao Rd.
Beijing 100125 | China
Ansvarshavende direktion:
Dr. Klemens Joos
close
Tokyo
Tokyo
EUTOP Tokyo
East Tower 4th Floor,
Otemachi First Square
1-5-1 Otemachi Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004 | Japan
Ansvarshavende direktion:
Dr. Klemens Joos
close
Rom
Rome
EUTOP Rome
Via Antonio Salandra 18
187 Rome
Italy
Ansvarshavende direktion:
Dr. Klemens Joos
close
frankfurt
Frankfurt
EUTOP Frankfurt Finance GmbH
Bockenheimer Landstraße 17/19
60325 Frankfurt am Main
Germany
Ansvarshavende direktion:
Dr. Klemens Joos
close
budapest
Budapest

EUTOP Budapest Kft.
Kálmán Imre utca 1
Budapest 1054
Hungary

Ansvarshavende direktion:
Konrad Kreuzer
close
shanghai

Shanghai

EUTOP Shanghai
Office1131
11/F, Carlton Building
No.21 Huanghe Road
Huangpu District
Shanghai, 200003
China

Ansvarshavende direktion:
Dr. Klemens Joos
close

Kontakt

EUTOP Brussels SPRL
Rue d'Arlon 15
1050 Brussels
Belgium

(+32) (2) 2 86 80-80
(+32) (2) 2 86 80-99

www.eutop.eu

EUTOP Berlin GmbH
Unter den Linden 38
10117 Berlin
Germany(+49) (30) 5 20 00 55-0
(+49) (30) 5 20 00 55-7140

www.eutop.de
EUTOP London
100 Pall Mall
St James London
SW1Y 5NQ
United Kingdom

(+44) (20) 7321 3833
(+44) (20) 7321 3738

www.eutop.co.uk
EUTOP Paris
10, Place Vendôme
75001 Paris
France

(+33) (0)1 53 45 54 80
(+33) (0)1 53 45 54 55

www.eutop.fr

EUTOP Vienna GmbH
Parkring 10
1010 Vienna
Austria+43 (1) 205 1160 1155
+43 (1) 205 1160 1008

www.eutop.at

EUTOP Prague s.r.o.
Rybna 682/14
110 05, Praha 1
Czech Republic(+420) (222) 191 331
(+420) (222) 191 700

www.eutop.cz

EUTOP International GmbH
Denninger Straße 15
81679 Munich
Germany(+49) (89) 32 37 00-0
(+49) (89) 32 37 00-6140

www.eutop.de
EUTOP Tokyo
East Tower 4th Floor,
Otemachi First Square
1-5-1 Otemachi Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004 | Japan

(+81) (3) 52 19-14 45
(+81) (3) 52 19-12 01

www.eutop.jp
EUTOP Beijing
Beijing Lufthansa
Center C203
50 Liangmaqiao Rd.
Beijing 100125 | China

(+86) (10) 64105367

www.eutop.cn
EUTOP New York
245 Park Avenue, 39th Floor
New York 10167
USA

(+1) (212) 6 72-17 19
(+1) (212) 7 92-40 01

www.eutop.us
EUTOP Rome
Via Antonio Salandra 18
187 Rome
Italy

(+39) (06) 4227-2304
(+39) (06) 4227-4000

www.eutop.it
EUTOP Frankfurt Finance GmbH
Bockenheimer Landstraße 17/19
60325 Frankfurt am Main
Germany

(+49) (69) 710 455-509
(+49) (69) 710 455-510

www.eutop.eu

EUTOP Budapest Kft.
Kálmán Imre utca 1
Budapest 1054
Hungary(+36) (1) 475 1433
(+36) (1) 475 1111

www.eutop.hu

EUTOP Shanghai
Office1131
11/F, Carlton Building
No.21 Huanghe Road
Huangpu District
Shanghai, 200003
China+86-21-5368 1216

www.eutop.cn
 
Yes, I have read the privacy policy and agree*
*) Skal udfyldes
jump to top