Magyarország
25 more languages
42 country-specific versions
25 more languages

Az Ön partnere a kormányzati kapcsolatok területén

A jelenleg több mint 100 alkalmazottal és strukturális tanácsadóval dolgozó EUTOP 1990 óta kiséri strukturális partnerként magánvállalkozások, szövetségek és szervezetek érdekképviseletét az európai uniós és egyes tagállami intézményeknél.

Az EUTOP rendszereket szolgáltat az ügyfelei számára. Az EUTOP EU-szerte különböző kompetenciákat kapcsol össze, és egy csomagban kínálja a folyamatstruktúrára, a szemléletváltásra és a folyamattámogatásra vonatkozó, a sikeres érdekképviselethez manapság elengedhetetlen kompetenciákat. Az EUTOP 1990 óta fáradozik ezeknek a kompetenciáknak a kiépítésén. Az elkövetkező években a piaci terjeszkedés érdekében tovább dolgozunk e három kompetencia EU-szerte történő kiterjesztésén és elmélyítésén.

Fenntartható vállalatvezetésünk két pillére a kezdetektől fogva compliance és az integritás volt.
Ezért bíznak szolgáltatásaink minőségében az EU tagállamainak, valamint a világ legfontosabb politikai és gazdasági központjainak magánvállalkozásai, szövetségei és szervezetei. Különösen nagyra értékelik az EUTOP-pal való megbízható, hosszú távú strukturális együttműködést. Hosszú évek óta ügyfeleink közé tartozik számos EURO STOXX-, DAX- és MDAX-vállalat, valamint a Dow Jones indexben szereplő vállalatok európai leányvállalatai.

EUTOP film

Sino-German Synergy Summit

Az európai uniós és az európai keretfeltételek teljesen átalakultak, legutóbb a Lisszaboni Szerződésnek köszönhetően. Az európai döntéshozatali folyamatok összetettségében bekövetkezett, növekvő heterogenitású környezetben lezajlott ugrásszerű változás paradigmaváltást eredményezett, amelynek keretében az „eljárásrendi kérdések” egyre nagyobb jelentőséget kaptak a politikában a „tartalomközpontú érveléssel” szemben. A tartalom és az érvelés továbbra is lényeges az összetett politikai folyamatokban − elfogadásukhoz és megerősítésükhöz azonban először is az kell, hogy azokat a megfelelő személy közvetítse a megfelelő személynek, a megfelelő módon, a megfelelő helyen és a megfelelő időben. Tisztában kell lenni továbbá a döntéshozók céljaival, érdekeivel és gondolkodásmódjával, csakúgy mint az írott és íratlan döntéshozatali szabályokkal.

Ezekkel a változásokkal párhuzamosan a gazdaság és a politika közötti sikeres kommunikáció feltételei is döntő mértékben megváltoztak. Az európai döntéshozatali struktúrák az egyes vállalatok számára egyre átláthatatlanabbá váltak.

Mi teljes gazdasági, kulturális és politikai sokszínűségükben tekintünk az európai döntéshozatali struktúrákra és folyamatokra. Az EUTOP 1990 óta ápol különféle kapcsolatokat valamennyi tagállam jogalkotási és végrehajtási döntéshozóival. Ily módon hatékony és eredményes támogatást nyújtunk ügyfeleinknek ügyük képviseletében a döntéshozatali folyamatok során Brüsszel és egyes uniós tagállamok előtt.

 

Siker a folyamatok ismeretének köszönhetően

TUDTA ÖN...…

... hogy a Lisszaboni Szerződéssel az Európai Unió de facto egy Portugáliától Finnországig és Írországtól Ciprusig nyúló állami entitássá vált?

... hogy a Lisszaboni Szerződéssel a korábbi együttdöntési eljárás vált a szokásos eljárássá („rendes jogalkotási eljárássá”)?

… hogy az európai uniós „szereplők” − EU-tagállamok, uniós régiók, vállalkozások, szövetségek és szervezetek − emiatt azzal kénytelenek szembesülni, hogy a döntéshozatali folyamatok eredménye nagy mértékben kiszámíthatatlanná válik?

Az EUTOP az egyre összetettebb uniós döntéshozatali struktúrával szemben egyedi sikerreceptet kínál. Ennek alapján az ügyfél által szolgáltatott tartalmi kompetenciához hozzáadja a folyamatstrukturális kompetenciát, majd az eredményt hatványozza az egyedi OnePager®-módszerrel (szemléletváltási kompetencia) és a PSGR® megközelítéssel (folyamattámogatási kompetencia). Ezáltal a lobbitevékenység sikere jelentősen megtöbbszöröződik.


Formula for Success

SL = (CC + PSC) (OnePager®Methodology * PSGR®)

Folyamatstrukturális kompetencia

Az egész Unióban tartunk fenn irodahelyiségeket, humánerőforrást és szervezeti kapacitást (menedzsmentkompetencia); az intézményeket, frakciókat, valamint tagállamokat felölelő saját alkalmazotti, strukturális tanácsadói, illetve strukturális együttműködő partneri hálózatunk, valamint külső hálózataink révén pedig rendelkezünk eredménykompetenciával is. Ennek köszönhetően szolgáltatásunk révén egyfajta munkacsoportot bocsátunk ügyfeleink rendelkezésére, amely egyben krízismunkacsoport, szolgáltatóegység és biztosíték a jogi és politikai keretekben bekövetkező váratlan változásokkal szemben. Az ügyfél által szolgáltatott tartalmi kompetencia személyre szabott, szerkezeti szinten történő összekapcsolása a folyamatstrukturális kompetenciával a siker egyik jelentős eleme. Az EUTOP az előírásoknak való megfelelés és a kizárólagosság („az egyetlen érdek” képviselete elvének) pilléreire támaszkodik annak biztosítása érdekében, hogy mind az ügyfelek, mind pedig a jogalkotók és a végrehajtók folyamatosan független közvetítőként fogadják el. Az EUTOP megfelelőségi előírásainak elemei összhangban vannak az ISO 9001 tanúsítvánnyal, az adatvédelmi, valamint a pénzügyi és jogi követelményekkel. Ezáltal az érdekképviselet sikere jelentősen megtöbbszöröződik.

A OnePager®-módszer (szemléletváltási kompetencia)

A problémát interdiszciplináris módon, több különböző szemszögből közelítjük meg a sikeres megoldás kidolgozása érdekében (szemléletváltás: egyéni nézőpont helyett közös érdekeken alapuló megközelítés). Ez olyan eljárást eredményez, amelyet tudományos-empirikus alapon fejlesztünk 1990 óta, és amely során figyelmet fordítunk a döntéselméleti, kulturális, nyelvészeti, intézményközi, tagállami határokon átnyúló és pártpolitikai szempontokra is.
Az esetek mintegy 5–15%-ában nem lehetséges az elérni kívánt változás, ami de facto lehetetlenné teszi az érdekképviselet sikerét. Az ilyen esetekben az EUTOP azt javasolja az ügyfeleinek, hogy ne kezdjenek bele az érdekképviseltbe. Az ügyfél előnye abban áll, hogy már korai szakaszban alternatív lépések mellett dönthet, illetve elkerülheti a források szükségtelen bevonását. Ha azonban a szemléletváltás sikeres − ahogyan az az esetek 85–95%-ában történik −, a folyamattámogatási kompetencia dönti el, hogy a cél megvalósul-e vagy sem.

PSGR® (Process-oriented Structural Governmental Relations) = Folyamatorientált strukturális kormányzati kapcsolatok
(Folyamattámogatási kompetencia)

Az EUTOP alkalmazottainak és tanácsadóinak nap mint nap szerkezeti szinten és fenntartható módon kell dolgozniuk valamennyi együttműködési felületen ahhoz, hogy a OnePager®-módszer eredménye az adott érdekérvényesítési projekt sikeréhez vezethessen. A tapasztalat azt mutatja, hogy a nagy projektek általában az apró részleteken buknak el. Egy összetett döntéshozatali rendszer nem tolerálja a szervezési hibákat vagy félreértéseket. Az ügyfélnek az EUTOP folyamattámogatási kompetenciája révén történő folyamatos támogatása a siker egy újabb létfontosságú eleme, mivel egy összetett rendszer döntéshozatali eljárása során − azonfelül, hogy előfordulhatnak technikai hibák − az elköteleződések és szövetségek is bármikor megváltozhatnak. Ebből kifolyólag létfontosságú, hogy minden együttműködési felületet folyamatosan szemmel tartsunk és koordináljunk, és a helyzetnek megfelelően frissítsük a OnePager®-t (az egyoldalas projektdokumentumot).

;

Az EUTOP már 1990 óta jelen van Brüsszelben

Az EUTOP ott van jelen, ahol a döntések születnek: Brüsszelben, Frankfurtban, Berlinben, Párizsban, Rómában, Londonban, Bécsben, Budapesten és Prágában, illetve strukturális partnereinek hálózata révén más tagállamokban is. Ezenkívül értékesítési képviseletekkel rendelkezik a világ kulcsfontosságú politikai és pénzügyi központjaiban. Ez teszi az EUTOP-ot az európai uniós érdekekkel rendelkező ügyfelek strukturális szolgáltatójává.

Brüsszeli irodánk az Európai Parlament és az Európai Bizottság közvetlen szomszédságában található. Az EUTOP Brussels S.p.r.l. 1998 óta a Place du Luxembourgon bérel épületet. A LUXARLON Real Estate S.p.r.l.-en keresztül az egész épületkomplexumot megszereztük (Place du Luxembourg 14, Rue d’Arlon 15. és 17.), mintegy 1700 négyzetméternyi irodaterülettel, amely lehetővé teszi majd az elkövetkező évekre tervezett bővítést.

Az EUTOP Frankfurt Finance GmbH székhelye a frankfurti pénzügyi kerületben van. A vállalat az ügyfélkérelmeket kíséri végig az európai uniós intézményeknél, különösen az Európai Központi Bank és az európai pénzügyi felügyeleti szervek esetén.

Az EUTOP Berlin GmbH a német főváros központjában, az Unter den Linden sétányon található, csupán karnyújtásnyira a Bundestagtól (a német parlament) és a különböző szövetségi minisztériumoktól.

Az EUTOP párizsi irodája a francia főváros szívében fekszik, a francia politikai hatalom központjainak közelében.

Az EUTOP római épülete központi elhelyezkedésű, a legfontosabb olasz kormányépületek közelében található. Ez szolgál kapcsolattartási pontként az európai uniós és németországi érdekeltségű olasz ügyfelek számára.

Az EUTOP londoni központja kedvező helyszínen fekszik Westminster szívében. Ez az Egyesült Királyságból és más angol nyelvű országokból származó, uniós és németországi érdekekkel rendelkező ügyfelek számára kijelölt kapcsolattartási pont.

Az EUTOP Vienna GmbH az osztrák főváros központjában található, és az uniós és németországi érdekekkel bíró osztrák ügyfelek kapcsolattartási pontjaként működik.

A Pest pezsgő államigazgatási és pénzügyi központjának közelében található EUTOP Budapest Kft. a magyar ügyfelek európai és német kérelmeivel kapcsolatos kiindulási pontként szolgál.

EUTOP Prague s.r.o
. a Cseh Köztársaságból, valamint Közép- és Kelet-Európából származó ügyfelek számára biztosít találkozási felületet Brüsszellel és bizonyos uniós tagállamokkal.

Az EUTOP központja Münchenben található. Itt van az EUTOP vezetőségének, vállalati szolgáltatási részlegének és igazgatási egységeinek székhelye.

A legmodernebb technológiával felszerelt irodáink és tárgyalóink az ügyfelekkel folytatott megbeszélések gyakori helyszínei.

München London Brüsszel Párizs Bécs Berlin Prága Róma Frankfurt Budapest

EUTOP értékesítési képviseletek:

Outside of the EU:

Shanghai

Az EUTOP 2020-ra tervezett
további helyszínei::

Madrid Varsó Bukarest
Brussels
Brüsszel
EUTOP Brussels SPRL
Rue d'Arlon 15
1050 Bruxelles | Belgium
Felelős vezetőség:
Dr. Klemens Joos
close
Berlin
Berlin

EUTOP Berlin GmbH
Unter den Linden 38
10117 Berlin | Németország

Felelős vezetőség:
Dr. Klemens Joos
close
Munich

München

EUTOP International GmbH
Denninger Straße 15
81679 München | Németország

Felelős vezetőség:
Dr. Klemens Joos
close
Vienna

Bécs

EUTOP Vienna GmbH
Parkring 10
1010 Wien | Ausztria

Felelős vezetőség:
Konrad Kreuzer
close
Prague

Prága

EUTOP Prague s.r.o.
Rybna 682/14
110 05, Praha 1
Cseh Köztársaság

Felelős vezetőség:
Konrad Kreuzer
close
London
London

EUTOP London
100 Pall Mall
St James London
SW1Y 5NQ
Egyesült Királyság

Felelős vezetőség:
Dr. Klemens Joos
close
Paris

Párizs

EUTOP Paris
10, Place Vendôme
75001 Paris
Franciaország
Felelős vezetőség:
Dr. Klemens Joos
close
New-York
New York
EUTOP New York
245 Park Avenue, 39th Floor
New York 10167
USA
close
Beijing

Peking

EUTOP Beijing
Beijing Lufthansa
Center C203
50 Liangmaqiao Rd.
Beijing 100125 | Kína
close
Tokyo

Tokyo

EUTOP Tokyo
East Tower 4th Floor,
Otemachi First Square
1-5-1 Otemachi Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004 | Japán

close
Rom
Rome
EUTOP Rome
Via Antonio Salandra 18
187 Rome
Italy
Felelős vezetőség:
Dr. Klemens Joos
close
frankfurt
Frankfurt
EUTOP Frankfurt Finance GmbH
Bockenheimer Landstraße 17/19
60325 Frankfurt am Main
Germany
Felelős vezetőség:
Dr. Klemens Joos
close
budapest
Budapest

EUTOP Budapest Kft.
Kálmán Imre utca 1
Budapest 1054
Hungary

Felelős vezetőség:
Konrad Kreuzer
close
shanghai

Shanghai

EUTOP Shanghai
Office1131
11/F, Carlton Building
No.21 Huanghe Road
Huangpu District
Shanghai, 200003
China

Managing Director in charge:
Corey Xu
close

Kapcsolat

EUTOP Brussels SPRL
Rue d'Arlon 15
1050 Bruxelles | Belgium

(+32) (2) 2 86 80-80
(+32) (2) 2 86 80-99

www.eutop.eu

EUTOP Berlin GmbH
Unter den Linden 38
10117 Berlin | Németország(+49) (30) 5 20 00 55-0
(+49) (30) 5 20 00 55-7140

www.eutop.de

EUTOP London
100 Pall Mall
St James London
SW1Y 5NQ
Egyesült Királyság(+44) (20) 7321 3833
(+44) (20) 7321 3738

www.eutop.co.uk
EUTOP Paris
10, Place Vendôme
75001 Paris
Franciaország

(+33) (0)1 53 45 54 80
(+33) (0)1 53 45 54 55

www.eutop.fr

EUTOP Vienna GmbH
Parkring 10
1010 Wien | Ausztria+43 (1) 205 1160 1155
+43 (1) 205 1160 1008

www.eutop.at

EUTOP Prague s.r.o.
Rybna 682/14
110 05, Praha 1
Cseh Köztársaság(+420) (222) 191 331
(+420) (222) 191 700

www.eutop.cz

EUTOP International GmbH
Denninger Straße 15
81679 München | Németország(+49) (89) 32 37 00-0
(+49) (89) 32 37 00-6140

www.eutop.de

EUTOP Tokyo
East Tower 4th Floor,
Otemachi First Square
1-5-1 Otemachi Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004 | Japán(+81) (3) 52 19-14 45
(+81) (3) 52 19-12 01

www.eutop.jp
EUTOP Beijing
Beijing Lufthansa
Center C203
50 Liangmaqiao Rd.
Beijing 100125 | Kína

(+86) (10) 64105367

www.eutop.cn
EUTOP New York
245 Park Avenue, 39th Floor
New York 10167
USA

(+1) (212) 6 72-17 19
(+1) (212) 7 92-40 01

www.eutop.us
EUTOP Rome
Via Antonio Salandra 18
187 Rome
Italy

(+39) (06) 4227-2304
(+39) (06) 4227-4000

www.eutop.it
EUTOP Frankfurt Finance GmbH
Bockenheimer Landstraße 17/19
60325 Frankfurt am Main
Germany

(+49) (69) 710 455-509
(+49) (69) 710 455-510

www.eutop.eu

EUTOP Budapest Kft.
Kálmán Imre utca 1
Budapest 1054
Hungary(+36) (1) 475 1433
(+36) (1) 475 1111

www.eutop.hu

EUTOP Shanghai
Office1131
11/F, Carlton Building
No.21 Huanghe Road
Huangpu District
Shanghai, 200003
China+86-21-5368 1216

www.eutop.cn
 
Yes, I have read the privacy policy and agree*
*) Bevitel szükséges
jump to top