Nederland
32 more languages
50 country-specific versions
32 more languages

Uw partner voor governmental relations

Met inmiddels meer dan 100 medewerkers en vaste adviseurs vertegenwoordigt EUTOP al sinds 1990 als structurele procespartner de belangen van private ondernemingen, verenigingen en organisaties bij de instellingen van de Europese Unie en geselecteerde EU-lidstaten.

EUTOP is voor haar klanten een systeemleverancier. EUTOP levert verschillende EU-brede competenties op het gebied van processtructuren, standpuntwijziging en procesondersteuning die vandaag de dag onontbeerlijk zijn voor een succesvolle lobby. EUTOP investeert al sinds 1990 in het uitbouwen van deze competenties. Om onze positie op de markt te verstevigen, zullen we de komende jaren overal in de EU blijven investeren in het uitbreiden en verdiepen van deze drie competenties.

Vanaf het begin zijn compliance en integriteit de peilers geweest van ons duurzame ondernemingsbestuur.
Daarom vertrouwen private ondernemingen, verenigingen en organisaties uit de EU-lidstaten en uit de belangrijkste politieke en economische centra ter wereld op de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarbij waarderen zij in het bijzonder de stabiele, duurzame en structurele aard van de samenwerking met EUTOP. Zo tellen wij talloze in de EURO STOXX, DAX en MDAX opgenomen bedrijven en Europese dochtermaatschappijen van in de Dow Jones-index opgenomen bedrijven tot onze langjarige klanten.

 

EUTOP film

Sino-German Synergy Summit

In de EU/Europa zijn de randvoorwaarden ingrijpend veranderd, laatstelijk met het Verdrag van Lissabon. Door de sterk toegenomen complexiteit van de Europese besluitvormingsprocessen in een steeds heterogene omgeving hebben we te maken met een paradigmaverschuiving - een sterk toenemend belang van het 'procedurele' in de politiek tegenover de 'inhoudelijke argumentatie'.

Inhoud en argumenten zijn ook belangrijk in complexe politieke processen. Om deze echter geaccepteerd en bevestigd te krijgen, is het noodzakelijk dat de juiste persoon deze op het juiste moment, op de juiste plaats en op de juiste manier aan de juiste persoon overbrengt. Dit vereist kennis van de doelstellingen, belangen en instelling van de besluitvormers en van de formele en informele besluitvormingsregels.

Deze ontwikkelingen impliceren ook cruciale veranderingen in de voorwaarden voor succesvolle communicatie tussen de politiek en het bedrijfsleven: de Europese besluitvormingsstructuren zijn steeds ondoordringbaarder geworden voor individuele bedrijven.

Wij houden rekening met de Europese besluitvormingsstructuren en -processen in al hun economische, culturele en politieke diversiteit. Sinds 1990 onderhoudt EUTOP op uitgebreide schaal contacten met wetgevende en uitvoerende besluitvormers in alle lidstaten. Op die manier ondersteunen wij onze klanten op doelmatige en efficiënte wijze bij het vertegenwoordigen van hun belangen bij de besluitvorming in Brussel en bepaalde lidstaten van de EU.

 

Succes door procescompetentie

WIST U DAT...

... met het Verdrag van Lissabon de EU in feite een staatsgebied is geworden dat zich uitstrekt van Portugal tot Finland en van Ierland tot Cyprus?

… met het Verdrag van Lissabon de voormalige besluitvormingsprocedure is verheven tot standaardprocedure ('gewone wetgevingsprocedure')?

… dit voor de spelers op het 'EU-toneel' - EU-lidstaten, Europese regio's, bedrijven, verenigingen en organisaties - het probleem oplevert dat de uitkomst van de besluitvormingsprocessen in hoge mate onberekenbaar wordt?

EUTOP gaat de toenemende complexiteit in de besluitvormingsstructuur van de EU te lijf met een unieke succesformule. Hierbij wordt de inhoudelijke competentie van de klant gecombineerd met competentie op het gebied van processtructuren en wordt deze combinatie verheven tot de kracht van de oorspronkelijke OnePager®-methodologie (competentie op het gebied van standpuntwijziging) en PSGR® (competentie op het gebied van procesondersteuning). Dit vergroot het succes van uw lobby aanzienlijk.


Formula for Success

SL = (CC + PSC) (OnePager®Methodology * PSGR®)

Competentie op het gebied van processtructuren

Het op EU-schaal aanhouden van ruimte alsmede personele middelen en organisatorische capaciteit (managementcompetentie) en productiecompetentie gebaseerd op netwerken over instellingen, fracties en lidstaten heen, bestaande uit medewerkers, vaste adviseurs, vaste samenwerkingspartners en externe netwerken. Dit levert een dienstverlening op die een taskforce voor de klant is - een taskforce voor een crisis, service-eenheid en verzekering tegen onverwachte veranderingen in het wettelijke en politieke kader. De aangepaste structurele vermenging van de inhoudelijke competentie van de klant en de competentie op het gebied van processtructuren vormen een significante succesfactor. De peilers van de werkwijze van EUTOP worden gevormd door compliance en exclusiviteit ('slechts één belang'), waarmee wij ervoor zorgen dat EUTOP altijd wordt geaccepteerd als onafhankelijke tussenpersoon, zowel door de klanten als door de wetgevende en uitvoerende macht. De onderdelen van de compliance-standaarden van EUTOP worden gevormd door de certificering volgens ISO 9001, gegevensbescherming en financiële en wettelijke compliance.

OnePager®-methodologie (competentie op het gebied van standpuntwijziging)

Een interdisciplinaire benadering van het probleem vanuit verschillende invalshoeken, met als doel het uitwerken van een succesvolle oplossing (een standpuntwijziging van het individuele standpunt naar een gemeenschappelijk standpunt). Dit leidt tot een procedure die empirisch-wetenschappelijk is ontwikkeld sinds 1990 en waarbij rekening wordt gehouden met beslissingstechnische, culturele, taalkundige, interinstitutionele, lidstaatoverschrijdende en partijpolitieke gezichtspunten.

In ongeveer 5-15% van de gevallen is de gewenste standpuntwijziging niet mogelijk, hetgeen in feite succesvol lobbyen uitsluit. In dergelijke gevallen adviseert EUTOP de klant om niets te doen. Het voordeel voor de klant bestaat eruit dat zij al in een vroegtijdig stadium alternatieve benaderingen kunnen kiezen en daardoor onnodige inzet van middelen kunnen voorkomen. Indien de standpuntwijziging echter lukt - hetgeen in 85-95% van de gevallen zo is - beslist de competentie op het gebied van procesondersteuning of het doel al dan niet wordt gerealiseerd.

PSGR® = Procesgeoriënteerde Structurele Governmental Relations
(competentie op het gebied van procesondersteuning)

De medewerkers en adviseurs van EUTOP moeten dagelijks structureel en duurzaam alle raakvlakken ondersteunen, zodat het resultaat van de OnePager®-methodologie kan leiden tot het succes van het specifieke lobbyproject. Ervaring heeft geleerd dat grote projecten doorgaans spaak lopen op kleine details. Organisatorische fouten of misverstanden kunnen niet meer worden getolereerd in een complex besluitvormingssysteem. De doorlopende ondersteuning van de klant door de competentie van EUTOP op het gebied van procesondersteuning is een andere essentiële succesfactor, want tijdens een besluitvormingsprocedure in een complex systeem kunnen - naast het probleem van technische fouten - loyaliteiten en coalities op elk moment veranderen. De continue beoordeling en coördinatie van alle raakvlakken en de situationele update van de OnePager® zijn daarom van essentieel belang.


;

EUTOP heeft al sinds 1990 een vestiging in Brussel

EUTOP is daar waar de besluiten worden genomen: in Brussel, Frankfurt, Berlijn, Parijs, Rome, Londen, Wenen, Boedapest en Praag, en via een netwerk van vaste partners ook in andere lidstaten. Daarnaast heeft EUTOP verkoopvertegenwoordigingen in de belangrijkste politieke en financiële centra van de wereld. Dit maakt EUTOP een structurele dienstverlener voor haar klanten met belangen in de Europese Unie.

Ons kantoor in Brussel bevindt zich in de buurt van het Europese Parlement en de Europese Commissie. Sinds 1998 huurt EUTOP Brussels SPRL een kantoor aan de Place du Luxembourg. Samen met LUXARLON Real Estate SPRL kochten we het gehele gebouwencomplex (Place du Luxembourg 14, Rue d’Arlon 15 en 17) met ongeveer 1700 vierkante meter kantoorruimte om te kunnen voorzien in de geplande groei van de komende jaren.

EUTOP Frankfurt Finance GmbH is gevestigd in het financiële hart van Frankfurt. Het bedrijf begeleidt verzoeken van klanten bij de instellingen van de Europese Unie, met name bij de Europese Centrale Bank en de Europese financiële toezichthouders.

Het kantoor van EUTOP Berlin GmbH is centraal gelegen aan Unter den Linden in de Duitse hoofdstad, op slechts een steenworp afstand van de Bondsdag (het Duitse parlement) en verscheidene Duitse ministeries.

EUTOP Paris is gevestigd in het hart van de Franse hoofdstad, dicht bij de politieke machtscentra van Frankrijk.

EUTOP Rome is centraal gelegen, nabij de belangrijkste Italiaanse regeringsgebouwen en vormt het contactpunt voor Italiaanse klanten met belangen in de Europese Unie en in Duitsland.

EUTOP London is gevestigd op een gunstige locatie in het hart van Westminster en vormt een contactpunt voor klanten uit het Verenigd Koninkrijk en andere Engelstalige landen met belangen in de Europese Unie en in Duitsland.

EUTOP Vienna GmbH bevindt zich in het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad en vormt het contactpunt voor Oostenrijkse klanten met belangen in de Europese Unie en in Duitsland.

EUTOP Budapest Kft. is gevestigd in Pest, in de buurt van het kloppende bestuurlijke en financiële hart, en is het contactpunt voor Hongaarse klanten met Europese en Duitse belangen.

EUTOP Prague s.r.o. vormt het raakvlak met Brussel en bepaalde EU-lidstaten voor klanten uit Tsjechië en Midden- en Oost-Europa.

Het hoofdkantoor van EUTOP staat in München, waar de directie, bedrijfsservices en administratieve eenheden zetelen.

Onze kantoor- en vergaderruimten, uitgerust met de laatste technologie, worden veelvuldig gebruikt voor vergaderingen met klanten.

München Londen Brussel Parijs Wenen Berlijn Praag Rome Frankfurt Budapest

Verkoopvertegenwoordigingen
van EUTOP:

Outside of the EU:

Shanghai

Vooruitzichten van
EUTOP voor 2020:

Madrid Warschau Boekarest
Brussels
Brussel
EUTOP Brussels SPRL
Rue d'Arlon 15
1050 Brussels | Belgium
Verantwoordelijke bedrijfsleiding:
Dr. Klemens Joos
close
Berlin
Berlijn

EUTOP Berlin GmbH
Unter den Linden 38
10117 Berlin | Germany

Verantwoordelijke bedrijfsleiding:
Dr. Klemens Joos
close
Munich

München

EUTOP International GmbH
Denninger Straße 15
81679 Munich | Germany

Verantwoordelijke bedrijfsleiding:
Dr. Klemens Joos
close
Vienna

Wenen

EUTOP Vienna GmbH
Parkring 10
1010 Vienna | Austria

Verantwoordelijke bedrijfsleiding:
Konrad Kreuzer
close
Prague

Praag

EUTOP Prague s.r.o.
Rybna 682/14
110 05, Praha 1
Czech Republic

Verantwoordelijke bedrijfsleiding:
Konrad Kreuzer
close
London
Londen
EUTOP London
100 Pall Mall
St James London
SW1Y 5NQ
United Kingdom
Verantwoordelijke bedrijfsleiding:
Dr. Klemens Joos
close
Paris

Parijs

EUTOP Paris
10, Place Vendôme
75001 Paris
France
Verantwoordelijke bedrijfsleiding:
Dr. Klemens Joos
close
New-York
New York
EUTOP New York
245 Park Avenue, 39th Floor
New York 10167
USA
close
Beijing

Peking

EUTOP Beijing
Beijing Lufthansa
Center C203
50 Liangmaqiao Rd.
Beijing 100125 | China
close
Tokyo

Tokio

EUTOP Tokyo
East Tower 4th Floor,
Otemachi First Square
1-5-1 Otemachi Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004 | Japan
close
Rom
Rome
EUTOP Rome
Via Antonio Salandra 18
187 Rome
Italy
Verantwoordelijke bedrijfsleiding:
Dr. Klemens Joos
close
frankfurt
Frankfurt
EUTOP Frankfurt Finance GmbH
Bockenheimer Landstraße 17/19
60325 Frankfurt am Main
Germany
Verantwoordelijke bedrijfsleiding:
Dr. Klemens Joos
close
budapest
Budapest

EUTOP Budapest Kft.
Kálmán Imre utca 1
Budapest 1054
Hungary

Verantwoordelijke bedrijfsleiding:
Konrad Kreuzer
close
shanghai

Shanghai

EUTOP Shanghai
Office1131
11/F, Carlton Building
No.21 Huanghe Road
Huangpu District
Shanghai, 200003
China

Managing Director in charge:
Corey Xu
close

Contact

EUTOP Brussels SPRL
Rue d'Arlon 15
1050 Brussels | Belgium

(+32) (2) 2 86 80-80
(+32) (2) 2 86 80-99

www.eutop.eu

EUTOP Berlin GmbH
Unter den Linden 38
10117 Berlin | Germany



(+49) (30) 5 20 00 55-0
(+49) (30) 5 20 00 55-7140

www.eutop.de
EUTOP London
100 Pall Mall
St James London
SW1Y 5NQ
United Kingdom

(+44) (20) 7321 3833
(+44) (20) 7321 3738

www.eutop.co.uk
EUTOP Paris
10, Place Vendôme
75001 Paris
France

(+33) (0)1 53 45 54 80
(+33) (0)1 53 45 54 55

www.eutop.fr

EUTOP Vienna GmbH
Parkring 10
1010 Vienna | Austria



+43 (1) 205 1160 1155
+43 (1) 205 1160 1008

www.eutop.at

EUTOP Prague s.r.o.
Rybna 682/14
110 05, Praha 1
Czech Republic



(+420) (222) 191 331
(+420) (222) 191 700

www.eutop.cz

EUTOP International GmbH
Denninger Straße 15
81679 Munich | Germany



(+49) (89) 32 37 00-0
(+49) (89) 32 37 00-6140

www.eutop.de
EUTOP Tokyo
East Tower 4th Floor,
Otemachi First Square
1-5-1 Otemachi Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004 | Japan

(+81) (3) 52 19-14 45
(+81) (3) 52 19-12 01

www.eutop.jp
EUTOP Beijing
Beijing Lufthansa
Center C203
50 Liangmaqiao Rd.
Beijing 100125 | China

(+86) (10) 64105367
(+86) (10) 64651240

www.eutop.cn
EUTOP New York
245 Park Avenue, 39th Floor
New York 10167
USA

(+1) (212) 6 72-17 19
(+1) (212) 7 92-40 01

www.eutop.us
EUTOP Rome
Via Antonio Salandra 18
187 Rome
Italy

(+39) (06) 4227-2304
(+39) (06) 4227-4000

www.eutop.it
EUTOP Frankfurt Finance GmbH
Bockenheimer Landstraße 17/19
60325 Frankfurt am Main
Germany

(+49) (69) 710 455-509
(+49) (69) 710 455-510

www.eutop.eu

EUTOP Budapest Kft.
Kálmán Imre utca 1
Budapest 1054
Hungary



(+36) (1) 475 1433
(+36) (1) 475 1111

www.eutop.hu

EUTOP Shanghai
Office1131
11/F, Carlton Building
No.21 Huanghe Road
Huangpu District
Shanghai, 200003
China



+86-21-5368 1216
+86-21-2312 7777

www.eutop.cn
 
Yes, I have read the privacy policy and agree*
*) Invoer verplicht
jump to top