Polska
32 more languages
50 country-specific versions
32 more languages

Twój partner w stosunkach z administracją rządową

EUTOP — przedsiębiorstwo zatrudniające obecnie ponad 100 pracowników i doradców strukturalnych — od 1990 roku reprezentuje jako partner strukturalny ds. procesów interesy prywatnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń i organizacji w kontaktach z instytucjami Unii Europejskiej oraz poszczególnych państw członkowskich Unii.

EUTOP to dostawca rozwiązań systemowych dla swoich klientów. EUTOP oferuje wiele różnych kompetencji w całej Unii Europejskiej, między innymi te związane ze strukturą procesu, zmianą perspektywy i wsparciem procesu, które obecnie są niezbędne dla zapewnienia skutecznego reprezentowania interesów. Od 1990 roku EUTOP inwestuje w rozwój tych kompetencji. Aby umocnić naszą pozycję na rynku, w najbliższych latach będziemy inwestować w rozwijanie i pogłębianie tych trzech kompetencji w całej Unii Europejskiej.

Od samego początku zgodność z prawem i uczciwość były podstawą naszego zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem. Dlatego właśnie prywatne firmy, stowarzyszenia i organizacje z państw członkowskich UE, jak również najważniejsze ośrodki polityczne i biznesowe z całego świata ufają jakości naszych usług. W szczególności cenią sobie stabilny, długofalowy i strukturalny charakter współpracy z EUTOP. Do grona naszych długoletnich klientów należą między innymi liczne przedsiębiorstwa notowane w indeksach EURO STOXX, DAX i MDAX oraz europejskie  spółki-córki firm notowanych w indeksie Dow Jones.

EUTOP film

Sino-German Synergy Summit

W ostatnich latach warunki ramowe w Unii Europejskiej uległy fundamentalnej zmianie w wyniku ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Bardziej złożone i skomplikowane procesy podejmowania decyzji w Europie na tle coraz bardziej heterogenicznego środowiska doprowadzają do zmiany paradygmatu — na arenie politycznej argumenty „proceduralne“ zaczynają powoli wypierać te „merytoryczne“. Niemniej jednak merytoryczny przekaz oraz argumenty są nadal potrzebne w złożonych procesach politycznych. Jednakże, by mogły one zostać przyjęte i zamanifestowane, muszą najpierw zostać zakomunikowane przez odpowiedniego nadawcę odpowiedniemu adresatowi, w odpowiednim miejscu i czasie, oraz we właściwy sposób. Konieczna jest także wiedza na temat celów, interesów i sposobów myślenia decydentów, a także znajomość oficjalnych i nieoficjalnych zasad dotyczących procesu podejmowania decyzji.

Te nowe trendy oznaczają także nadejście zasadniczych zmian we wstępnych wymaganiach warunkujących pomyślną komunikację pomiędzy światem polityki i biznesu: europejskie struktury decyzyjne stają się coraz bardziej hermetyczne dla pojedynczych przedsiębiorstw.

Właśnie tu EUTOP dostarcza procesowi poważnych bodźców: bierzemy pod uwagę europejskie procesy i struktury decyzyjne — z ich pełną gospodarczą, kulturową i polityczną różnorodnością. Od 1990 roku EUTOP dysponuje międzyinstytucjonalną, międzyfrakcyjną oraz międzypaństwową siecią kontaktów. Dzięki temu zapewniamy naszym klientom skuteczne wsparcie poprzez reprezentowanie ich spraw w procesach decyzyjnych w Brukseli oraz wybranych państwach członkowskich UE.

Sukces dzięki kompetencji w zakresie obsługi procesów

CZY WIESZ, ŻE ...

... w wyniku przyjęcia traktatu lizbońskiego Unia Europejska stała się de facto jednym obszarem państwowym rozciągającym się od Portugalii do Finlandii oraz od Irlandii do Cypru?

... na mocy traktatu lizbońskiego wcześniejsza procedura współdecyzji została podniesiona do rangi standardowej procedury („zwykłej procedury ustawodawczej“)?

...dla aktorów na „scenie Unii Europejskiej“ — państw członkowskich UE, regionów UE, spółek, stowarzyszeń i organizacji — prowadzi to do problematycznej sytuacji, w której wynik procesów decyzyjnych staje się w dużej mierze nieprzewidywalny?

Rosnącej złożonośći struktury podejmowania decyzji w UE EUTOP przeciwstawia unikatową receptę na sukces. Łączy ona w sobie kompetencję merytoryczną klienta z kompetencją dotyczącą struktury procesu, oraz wzmacnia to połączenie przez stosowanie metody OnePager® (kompetencji w zakresie zmiany perspektywy) i metody  PSGR® (kompetencji w zakresie wsparcia procesu). Dzięki temu szanse na skuteczne reprezentowanie interesów znacznie rosną.


Formula for Success

SL = (CC + PSC) (OnePager®Methodology * PSGR®)

Kompetencja dotycząca struktury procesu

Utrzymywanie — w całej UE — struktury biurowej, jak również zasobów ludzkich i potencjału organizacyjnego (kompetencji w zakresie zarządzania) oraz kompetencji produkcyjnej bazujące na międzyinstytucjonalnych, międzyfrakcyjnych i międzypaństwowych sieciach własnych pracowników, doradców strukturalnych, partnerów ds. współpracy strukturalnej oraz zewnętrznych sieciach. Dzięki temu wszystkiemu możemy zaoferować klientowi usługę, która stanowi jednocześnie sztab operacyjny do zwalczania sytuacji kryzysowych, strukturę serwisową oraz swojego rodzaju ubezpieczenie w przypadku występowania nieoczekiwanych zmian w ramach prawnych i politycznych. Dostosowane do indywidualnych potrzeb, strukturalne powiązanie kompetencji merytorycznej klienta i kompetencji w zakresie wsparcia procesu w dużym stopniu decyduje o ostatecznym powodzeniu. Działalność EUTOP opiera się na koncepcji zgodności z prawem i wyłączności („tylko jeden interes“). Dzięki temu możemy zapewnić, że EUTOP jest stale akceptowany jako niezależny pośrednik przez klientów, jak również przez przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych. Standardy EUTOP w zakresie zgodności z prawem obejmują certyfikację zgodnie z normą ISO 9001, ochronę danych oraz zgodność z wymogami w zakresie finansów i prawa.

Kompetencja w zakresie zmiany perspektywy (OnePager® - metoda „jednej strony”)

Interdyscyplinarna analiza problemu z różnych stron, nastawiona na wypracowanie skutecznego rozwiązania (zmiana perspektywy z perspektywy indywidualnej na perspektywę wspólnego interesu). Dzięki temu uzyskujemy procedurę, która jest naukowo i empirycznie rozwijana od 25 lat i która uwzględnia różne punkty widzenia w procesie decyzyjnym: teoretyczne, kulturowe, lingwistyczne, międzyinstytucjonalne, międzypaństwowe i te związane z partiami politycznymi.

W około 5–15% wszystkich spraw pożądana zmiana perspektywy jest niemożliwa, co de facto wyklucza możliwość skutecznego reprezentowania interesów. W takich przypadkach EUTOP zaleca klientowi zaniechanie działań. Korzyścią dla klienta jest możliwość wyboru alternatywnych działań już na wczesnym etapie, a także uniknięcia zbędnego wykorzystania zasobów do tego problemu. Jednakże, jeśli uda się doprowadzić do zmiany perspektywy — co zdarza się w 85 – 95% wszystkich spraw — o ostatecznym osiągnięciu celu decyduje kompetencja w zakresie wsparcia procesu.

Kompetencja w zakresie wsparcia procesu (PSGR® - Zorientowane na procedury, strukturalne kontakty z administracją rządową)

Pracownicy i doradcy EUTOP muszą codziennie w sposób strukturalny i zrównoważony wspierać komunikację z klientami na terenie całej UE tak, by efekt zastosowania metody OnePager® mógł doprowadzić do sukcesu konkretnego projektu reprezentowania interesów. Doświadczenie pokazuje, że przyczyną niepowodzenia dużych projektów są przeważnie drobne błędy. W złożonym systemie decyzyjnym nie ma już miejsca na nieporozumienia czy błędy organizacyjne. Bieżące wsparcie klienta poprzez zastosowanie kompetencji w zakresie wsparcia procesu przez EUTOP to kolejny istotny czynnik decydujący o sukcesie. Wynika to z faktu, iż w toku procedury decyzyjnej w złożonym systemie może nie tylko dojść do usterek technicznych, ale także w każdej chwili mogą zmienić się obecne koalicje i sojusze. Dlatego niezbędne jest stałe monitorowanie i koordynowanie wszystkich relacji oraz aktualizacja danych OnePager® w zależności od sytuacji.

;

EUTOP jest obecny w Brukseli już od 1990 roku

EUTOP jest obecny wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje: w Brukseli, Frankfurcie, Berlinie, Paryżu, Rzymie, Londynie, Wiedniu Budapeszcie i Pradze oraz, za pośrednictwem sieci partnerów strukturalnych, także w innych państwach członkowskich. Ponadto EUTOP prowadzi przedstawicielstwa handlowe w kluczowych ośrodkach politycznych i finansowych na całym świecie. Dzięki temu EUTOP to dostawca usług strukturalnych dla klientów, których interesy są związane z Unią Europejską.

Nasze biuro w Brukseli mieści się niedaleko siedziby Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Od 1998 roku brukselski oddział EUTOP Brussels SPRL wynajmuje nieruchomość na Placu Luksemburskim. Przez założenie spółki LUXARLON Real Estate SPRL w roku 2014 pozyskaliśmy cały kompleks budynków (Place du Luxembourg 14, Rue d’Arlon 15 and 17) o powierzchni biurowej wynoszącej 1700 metrów kwadratowych z myślą o planowanym rozwoju naszej działalności na w najbliższych latach.

EUTOP Frankfurt Finance GmbH ma swoją siedzibę we frankfurckiej dzielnicy finansowej. Ten oddział wspiera projekty klientów w instytucjach Unii Europejskie, w szczególności w Europejskim Banku Centralnym oraz w strukturach nadzoru finansowego.

Berliński oddział EUTOP Berlin GmbH jest położony w centrum stolicy Niemiec przy historycznej ulicy Unter den Linden i zaledwie rzut kamieniem od Bundestagu i siedzib różnych ministerstw federalnych.

Paryska siedziba EUTOP mieści się w samym sercu stolicy Francji, w pobliżu siedzib francuskich ośrodków władzy politycznej.  

Oddział EUTOP w Rzymie jest położony w centrum w pobliżu najważniejszych budynków rządu włoskiego i stanowi punkt kontaktowy dla klientów włoskich, których interesy związane są z Unią Europejską i Niemcami.

Siedziba oddziału EUTOP London ma bardzo korzystną lokalizację w sercu dzielnicy Westminster i stanowi punkt kontaktowy dla klientów ze Wielkiej Brytanii i innych krajów anglojęzycznych prowadzących interesy na terenie Unii Europejskiej i Niemiec.

Oddział EUTOP Vienna GmbH jest położony w centrum stolicy Austrii i stanowi punkt kontaktowy dla austriackich klientów, których interesy związane są z Unią Europejską i Niemcami.

EUTOP Budapest Kft. jest położony w pobliżu centrum administracyjnego i finansowego w Peszcie i stanowi punkt kontaktowy dla węgierskich klientów, których interesy związane są z Unią Europejską i Niemcami.

Praski oddział EUTOP Prague s.r.o. jest położony w pobliżu Starego Miasta i stanowi punkt kontaktowy dla klientów z Republiki Czeskiej, których interesy związane są z Unią Europejską i Niemcami..

Siedziba EUTOP mieści się w Monachium, gdzie rezyduje kadra kierownicza, personel ds. usług korporacyjnych oraz administracyjnych.

Nasze biura i sale konferencyjne, wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, są często wykorzystywane do organizacji spotkań z klientami.

Monachium Londyn Bruksela Paryż Wiedeń Berlin Praga Rzym Frankfurt Budapest

Przedstawicielstwa handlowe EUTOP:

Outside of the EU:

Shanghai

Perspektywa EUTOP 2020:

Madryt Warszawa Bukareszt
Brussels
Bruksela
EUTOP Brussels SPRL
Rue d’Arlon 15
1050 Brussels | Belgium
Odpowiedzialny Dyrektor Zarządzający:
Dr. Klemens Joos
close
Berlin
Berlin

EUTOP Berlin GmbH
Unter den Linden 38
10117 Berlin | Germany

Odpowiedzialny Dyrektor Zarządzający:
Dr. Klemens Joos
close
Munich

Monachium

EUTOP International GmbH
Denninger Strasse 15
81679 Munich | Germany

Odpowiedzialny Dyrektor Zarządzający:
Dr. Klemens Joos
close
Vienna

Wiedeń

EUTOP Vienna GmbH
Parkring 10
1010 Vienna | Austria

Odpowiedzialny Dyrektor Zarządzający:
Konrad Kreuzer
close
Prague

Praga

EUTOP Prague s.r.o.
Rybna 682/14
110 05, Praha 1
Czech Republic

Odpowiedzialny Dyrektor Zarządzający:
Konrad Kreuzer
close
London
Londyn
EUTOP London
100 Pall Mall
St James London
SW1Y 5NQ
United Kingdom
Odpowiedzialny Dyrektor Zarządzający:
Dr. Klemens Joos
close
Paris

Paryż

EUTOP Paris
10, Place Vendôme
75001 Paris
France
Odpowiedzialny Dyrektor Zarządzający:
Dr. Klemens Joos
close
New-York

Nowy Jork

EUTOP New York
245 Park Avenue, 39th Floor
New York 10167
USA
close
Beijing

Pekin

EUTOP Beijing
Beijing Lufthansa
Center C203
50 Liangmaqiao Rd.
Beijing 100125 | China
close
Tokyo

Tokio

EUTOP Tokyo
East Tower 4th Floor,
Otemachi First Square
1-5-1 Otemachi Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004 | Japan
close
Rom
Rzym
EUTOP Rome
Via Antonio Salandra 18
187 Rome
Italy
Odpowiedzialny Dyrektor Zarządzający:
Dr. Klemens Joos
close
frankfurt
Frankfurt
EUTOP Frankfurt Finance GmbH
Bockenheimer Landstraße 17/19
60325 Frankfurt am Main
Germany
Odpowiedzialny Dyrektor Zarządzający:
Dr. Klemens Joos
close
budapest

Budapeszt

EUTOP Budapest Kft.
Kálmán Imre utca 1
Budapest 1054
Hungary

Odpowiedzialny Dyrektor Zarządzający:
Konrad Kreuzer
close
shanghai

Shanghai

EUTOP Shanghai
Office1131
11/F, Carlton Building
No.21 Huanghe Road
Huangpu District
Shanghai, 200003
China

Managing Director in charge:
Corey Xu
close

Formularz kontaktowy

EUTOP Brussels SPRL
Rue d’Arlon 15
1050 Brussels | Belgium

(+32) (2) 2 86 80-80
(+32) (2) 2 86 80-99

www.eutop.eu

EUTOP Berlin GmbH
Unter den Linden 38
10117 Berlin | Germany(+49) (30) 5 20 00 55-0
(+49) (30) 5 20 00 55-7140

www.eutop.de
EUTOP London
100 Pall Mall
St James London
SW1Y 5NQ
United Kingdom

(+44) (20) 7321 3833
(+44) (20) 7321 3738

www.eutop.co.uk
EUTOP Paris
10, Place Vendôme
75001 Paris
France

(+33) (0)1 53 45 54 80
(+33) (0)1 53 45 54 55

www.eutop.fr

EUTOP Vienna GmbH
Parkring 10
1010 Vienna | Austria+43 (1) 205 1160 1155
+43 (1) 205 1160 1008

www.eutop.at

EUTOP Prague s.r.o.
Rybna 682/14
110 05, Praha 1
Czech Republic(+420) (222) 191 331
(+420) (222) 191 700

www.eutop.cz

EUTOP International GmbH
Denninger Strasse 15
81679 Munich | Germany(+49) (89) 32 37 00-0
(+49) (89) 32 37 00-6140

www.eutop.de
EUTOP Tokyo
East Tower 4th Floor,
Otemachi First Square
1-5-1 Otemachi Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004 | Japan

(+81) (3) 52 19-14 45
(+81) (3) 52 19-12 01

www.eutop.jp
EUTOP Beijing
Beijing Lufthansa
Center C203
50 Liangmaqiao Rd.
Beijing 100125 | China

(+86) (10) 64105367
(+86) (10) 64651240

www.eutop.cn
EUTOP New York
245 Park Avenue, 39th Floor
New York 10167
USA

(+1) (212) 6 72-17 19
(+1) (212) 7 92-40 01

www.eutop.us
EUTOP Rome
Via Antonio Salandra 18
187 Rome
Italy

(+39) (06) 4227-2304
(+39) (06) 4227-4000

www.eutop.it
EUTOP Frankfurt Finance GmbH
Bockenheimer Landstraße 17/19
60325 Frankfurt am Main
Germany

(+49) (69) 710 455-509
(+49) (69) 710 455-510

www.eutop.eu

EUTOP Budapest Kft.
Kálmán Imre utca 1
Budapest 1054
Hungary(+36) (1) 475 1433
(+36) (1) 475 1111

www.eutop.hu

EUTOP Shanghai
Office1131
11/F, Carlton Building
No.21 Huanghe Road
Huangpu District
Shanghai, 200003
China+86-21-5368 1216
+86-21-2312 7777

www.eutop.cn
 
Yes, I have read the privacy policy and agree*
*) wymagane
jump to top