Česká republika
25 more languages
42 country-specific versions
25 more languages
back

Dodržování zásad

Problematice compliance, tedy dodržování zásad, se v podnikatelských aktivitách velkých společností dostává stále větší pozornosti. Společnost EUTOP bere tuto otázku vždy velmi vážně a spolupracuje v souvislosti s ní s předními externími konzultanty. Klientům společnosti EUTOP je tak zaručena maximální úroveň bezpečnosti a spolehlivosti.

Dodržování právních zásad
Společnost EUTOP úzce spolupracuje se dvěma mezinárodně uznávanými právnickými společnostmi, které mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti dodržování právních zásad, a to nejen v Německu, nýbrž po celém světě včetně Spojených států amerických. Kromě průběžných informací o aktuálním vývoji v této oblasti nepřestává společnost EUTOP spolu se svými konzultanty pracovat na rozvoji dodržování zásad. Samozřejmě jsou přitom zohledňovány právní předpisy a normy včetně příslušných mezinárodních právních úprav, jako je např. americký zákon o zahraničních korupčních praktikách (US Foreign Corrupt Practices Act). Společnost EUTOP tyto poznatky zprostředkovává svým zaměstnancům na pravidelných školeních. Zaměstnanci mají navíc kdykoli k dispozici dva partnery ze smluvních společností, s nimiž mohou řešit veškerá témata týkající se dodržování zásad.

Dodržování finančních zásad
Roční účetní závěrky společnosti EUTOP nepodléhají povinnosti auditu, a to z důvodu velikosti společnosti a její právní formy. Od roku 2001 však společnost přesto nechává roční účetní závěrky společnosti EUTOP a propojených osob dobrovolně ověřovat renomovanými auditory. Od roku 2001 jsou tak k dispozici kompletní roční účetní závěrky s auditorským výrokem bez výhrady. Kontrolovány jsou obchodní procesy, finanční účetnictví a tok kapitálu: nejen výběrovým způsobem, ale prakticky v plném rozsahu. Během auditu se mimo jiné posuzuje také účinnost řídicího a kontrolního systémů a také doklady pro jednotlivé položky v účetnictví a účetních závěrkách.

Dodržování daňových zásad
Všechny daňové procesy související s účetnictvím a controllingem společnosti EUTOP podléhají systému řízení dodržování daňových zásad. Při navrhování systému řízení dodržování daňových zásad se společnost EUTOP přesně řídila auditorskými standardy německého institutu auditorů (IDW). Jasně definované pracovní postupy a struktury zajišťují správnou daňovou evidenci transakcí a dodržování právních předpisů a termínů. Vedle vnitřních kontrol a jejich dokumentace jsou dodržování daňových zásad a potřeba úprav průběžně sledovány externím daňovým poradcem a jednou ročně kontrolovány renomovaným auditorem v rámci auditu roční účetní závěrky.

Ochrana údajů
Společnost EUTOP má k dispozici nezávislého externího pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů provádí nejen předepsané kontroly v rámci společnosti, ale zároveň předává své znalosti týkající se ochrany údajů zaměstnancům při pravidelných školeních. Kromě toho píše pravidelný newsletter s aktuálními informacemi o ochraně osobních údajů, který je rozesílán všem zaměstnancům.

Certifikace podle ISO 9001
Administrativní úkoly v oblasti financí, účetnictví, lidských zdrojů, práva a IT zajišťuje pro společnost EUTOP International GmbH její 100% sesterská společnost First Management & IT Services GmbH, jejíž služby jsou od roku 2010 certifikovány institutem TÜV SÜD podle normy ISO 9001.

Rejstřík transparentnosti EU
Společnost EUTOP je zapsána v rejstříku transparentnosti EU, který byl vytvořen na základě „Dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o rejstříku transparentnosti pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění politik EU“ (Úřední věstník Evropské unie L277/11). Společnost EUTOP Europe GmbH má registrační číslo 171298025234-65..