Česká republika
25 more languages
42 country-specific versions
25 more languages
 

MICHAEL BOLL, JUDr.

Ředitel společnosti EUTOP Berlin GmbH

Michael Boll vystudoval národní hospodářství a právo na vestfálské Vilhelmově univerzitě v Münsteru. Po složení druhých právnických státních zkoušek v roce 2003 pokračoval v akademickém vzdělávání magisterským studiem mezinárodního a evropského obchodního práva na Exeterské univerzitě ve Velké Británii. V letech 2005 až 2014 pracoval v různých funkcích ve společnosti EUTOP International GmbH. V roce 2014 přešel do Gauly Advisors, kde až do roku 2017 pracoval na pozici Senior Managera. V září 2017 se Michael Boll vrátil zpět do společnosti EUTOP a od této doby pracuje také jako advokát v pracovním poměru u EUTOP Berlin GmbH. Od ledna 2018 zde zaujímá funkci ředitele a je členem místního vedení společnosti. Kromě toho zodpovídá u EUTOPu za China Desk.

TIM A. BREMMER, právní asistent

Ředitel společnosti EUTOP Berlin GmbH

Tim A. Bremmer vystudoval právo na Porúrské univerzitě v Bochumi a poté absolvoval právní stáž u zemského soudu v Dortmundu. Po složení druhých právnických státních zkoušek pracoval jako vedoucí administrativy u poslance Spolkového sněmu. V této pozici se podílel na velkém množství daňově politických a finančně politických témat, obzvláště na reformě zdanění podniků a reakci Spolkového sněmu na finanční krizi. V roce 2011 nastoupil do společnosti EUTOP International GmbH, kde naposledy pracoval na pozici Senior Consultanta. Od roku 2016 Tim A. Bremmer pracuje ve společnosti EUTOP Berlin GmbH. Zde od ledna 2018 zaujímá funkci ředitele a je členem místního vedení společnosti.
 

LORENZ HEIMERL

Ředitel společnosti EUTOP Berlin GmbH

Lorenz Heimerl vystudoval politologii na Southamptonské univerzitě a London School of Economics and Political Science (LSE). V návaznosti na to působil mimo jiné v informační kanceláři Evropského parlamentu v Mnichově a pracoval pro Güttler + Klewes Communications Management v Düsseldorfu. V letech 2005 až 2012 vykonával různé funkce u společnosti EU.select GmbH v Bruselu a Berlíně, naposledy jako jednatel s oprávněním zastupovat společnost EU.select Technical Communications GmbH. V roce 2012 nastoupil na pozici Senior Consultanta do společnosti EUTOP International GbmH. Od roku 2016 Lorenz Heimerl pracuje ve společnosti EUTOP Berlin GmbH, kde je od ledna 2018 ředitelem a členem místního vedení společnosti.

ROBERT OLMA

Ředitel společnosti EUTOP Brussels SPRL

Robert Olma vystudoval historii, politologii a moderní německou literaturu v Münsteru, Göttingenu a Bonnu a rovněž historii a filozofii na Velšské univerzitě ve Velké Británii. V letech 2005 až 2008 pracoval jako asistent v parlamentu u člena Evropského parlamentu v Bruselu. Předtím, než v roce 2012 nastoupil na pozici Senior Consultanta do společnosti EUTOP Brussels SPRL, vedl bruselskou kancelář společnosti EU.select GmbH. Od ledna 2018 je Robert Olma ředitelem společnosti EUTOP Brussels SPRL a členem místního vedení společnosti.
 

MATTHIAS SCHENK

Ředitel společnosti EUTOP Berlin GmbH

Matthias Schenk vystudoval historii a politologii na Eberhardově-Karlově univerzitě v Tübingenu a University of London. V letech 2003 až 2009 pracoval jako vedoucí administrativy a vědecký pracovník pro poslance Spolkového sněmu. Od roku 2009 pracoval pro společnost EUTOP International GmbH, naposledy jako Senior Consultant. Od roku 2016 Matthias Schenk pracuje ve společnosti EUTOP Berlin GmbH, kde od ledna 2018 zastává funkci ředitele a je členem místního vedení společnosti.

WALTER TOMBROCK, právní asistent

Senior Direktor EUTOP International GmbH

Prokuristka společností

Walter Tombrock vystudoval zubní lékařství a práva na Rýnské univerzitě Fridricha Viléma v Bonnu a poté absolvoval právní stáž v Koblenzi. Předtím, než v roce 2002 založil v Bruselu agenturu Project Europe, tak několik let pracoval pro poslance německého Spolkového sněmu a Evropského parlamentu jako vedoucí administrativy a vědecký pracovník. Od roku 2006 je Walter Tombrock vedoucím pracovníkem ve společnosti EUTOP International GmbH, kde od ledna 2018 pracuje jako Senior Direktor. Navíc patří do vedení skupiny EUTOP.