Česká republika
25 more languages
42 country-specific versions
25 more languages
back

Práce a kariéra

Naši poradci pracují v našich kancelářích v Bruselu, Berlíně a Mnichově, kde mají sídlo naše hlavní kanceláře. Mají mezinárodní profesionální zkušenosti v komunikaci soukromých společností s politiky. Mají vysokoškolské vzdělání a absolvovali část svého studia v zahraničí.

Naši poradci a spolupracující partneři v oblasti strukturalizace procesů mají kompetence v komunikaci s vládními úřady.

Vaše kariéra v EUTOP

Pokud jste úspěšně dokončili vysokoškolské vzdělání v jedné z následujících oblastí, můžete zvážit společnost EUTOP jako vašeho budoucího zaměstnavatele:

Ekonomie a řízení

předností je zaměření na Evropu, možnosti: diplom, BA/BSc, MA/MSc nebo také doktorát

Právo

předností je zaměření na Evropské právo, možnosti: 1. a 2. Německá státní zkouška nebo srovnatelný akademický titul, nebo také: LL.M., doktorát

Politické vědy

možnosti: BA/BSc, MA/MSc nebo srovnatelný akademický titul, nebo doktorát

Předností pro vaše zaměstnání v EUTOP je kromě výtečné znalosti německého jazyka (úroveň C2) znalost písemné a mluvené angličtiny nebo také francouzštiny a/nebo jiného jazyka používaného v jiných členských státech EU.

Příležitosti zahájení kariéry v EUTOP

Stáž

Jako stážista budete součástí týmu, který vede Senior konzultant. Z první ruky poznáte, co to znamená pracovat ve společnosti EUTOP. Typické úkoly, které stážista plní je příprava průzkumů pro projekt klienta, účast na přípravě strategie lobbování a poznání interních funkcí institucí (např. prováděním zápisů veřejných jednání výborů a parlamentních slyšení). Při plnění všech úkolů se budete seznamovat s repertoárem metod EUTOP’s OnePager® a PSGR® v praxi vztahů s vládními úřady.

Nástup přímo na pozici Junior konzultant / Konzultant

Jako Junior konzultant / Konzultant budete pracovat v jednom místě v trvalém týmu vedeném Senior konzultantem. Zpočátku budete převážně pracovat na získávání informací pro projekty klienta. Budete se zabývat monitorováním informací pro klienta a brzy se dostanete do přímého kontaktu s klientem Úkoly, které budete plnit, budou postupně složitější. Při plnění všech úkolů se budete učit používat metodologie EUTOP’s OnePager® a PSGR® v praxi vztahů s vládními úřady.

Kanceláře: Berlín, Brusel nebo Mnichov
Trvání: alespoň tři, nejvýše šest měsíců
Požadavky: od 5. semestru / třetí rok studia
Přihlášení: kdykoliv
Odměňování: Stáže ve společnosti EUTOP jsou placené.

 

Kanceláře: Berlín, Brusel nebo Mnichov
Požadavky: Akademický titul v ekonomii/řízení, právech nebo politických vědách. V průběhu studia se musíte zajímat o politické události v Evropě.
Nástup a přihlášení: kdykoliv
Odměňování: atraktivní nástupní plat s možností individuální dohody a bonusech

Co nabízíme

• Příjemnou pracovní atmosféru v odhodlaném a motivovaném týmu
• Různé úkoly a odpovědnost
• Práci v různých kancelářích společnosti EUTOP a prohloubení znalostí při plnění úkolů, kdy se postupně seznámíte se světem EUTOP.
• Individuální osobní rozvoj pomocí různých pokročilých školení, pomocí kterých získáte další profesionální dovednosti a kompetence v metodologiích.

Kontakt

Vaši přihlášku pošlete e-mailem na adresu:

EUTOP International GmbH
Recruiting Management
Denninger Strasse 15
81679 Munich
Germany

career@eutop.eu

nebo nám zavolejte na číslo:
+49 89 323700-0

Privacy & Security

Lidské zdroje

Poradci v oblasti strukturování procesů spolupracující partneři
Vedení
Korporátní služby administrativní funkce

Ředitelé

jsou součástí vedení v jednotlivých kancelářích. Jím podřízení jsou Senior konzultanti. Ředitelé se samostatně starají o významné klienty, vedou skupiny na projektech a spolupracují při získávání nových klientů a vytváření nových aktivit.

Senior konzultanti

jsou hlavní kontaktní osobou pro jednotlivé klienty a fungují jako rozhraní směrem k ředitelům nebo vedení. Řídí projekty, organizují práci projektového týmu a jsou odpovědní na Konzultanty a Junior konzultanty, kteří pro ně pracují.

Konzultanti

ve spolupráci se Senior konzultanty řeší projekty. Provádějí výzkumy a monitorování v odvětvích a politických oblastech, které se dotýkají klienta. Konzultanti mají rozsáhlé znalosti klienta a jeho odvětví.

Junior konzultanti

podporují Senior konzultanty a Konzultanty při plnění jejich úkolů a jsou vychováváni pro jejich další fungování pa pozici Konzultanta.

jump to top