Česká republika
25 more languages
42 country-specific versions
25 more languages
back

DR. KLEMENS JOOS

Zakladatel a výkonný ředitel (CEO)

Dr. Klemens Joos je výkonným ředitelem (CEO) společnosti EUTOP International GmbH, kterou založil v roce 1990 během studia oboru podnikové ekonomiky na Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Již o rok později měla společnost zastoupení v Bruselu. Kromě Bruselu je dnes společnost EUTOP zastoupena ve všech klíčových členských státech Evropské unie, ať už dceřinými společnostmi nebo zastupitelskými kancelářemi v hlavních městech. Dále má společnost obchodní zastoupení v Londýně, Šanghaji, Pekingu, Tokiu a New Yorku.

EUTOP je agentura pro styk s vládními úřady, která se na základě vědeckých poznatků zaměřuje na strukturální a udržitelnou podporu při zastupování zájmů soukromých podniků, sdružení a organizací u institucí Evropské unie a vybraných členských států. Od roku 2013 působí Dr. Joos jako přednášející na Fakultě podnikové ekonomiky LMU se zaměřením na téma „Convincing Political Stakeholders“. Stejnojmennou  vědeckou práci Dr. Joos publikovalo v roce 2016 nakladatelství Wiley.

Dr. Joos je zakladatelem a vedoucím společníkem skupiny First Holding GmbH, do které kromě společnosti EUTOP patří i další společnosti podnikající v oblasti nemovitostí, strategického poradenství, služeb a řemesel.

CHRISTIAN SCHAUFLER

Jednatel
Chief Administration Officer

Christian Schaufler vystudoval právní vědy na Eberhard-Karls-Universität v Tübingenu a poté absolvoval právní referendariát v Tübingenu a Reutlingenu. Po složení druhé právnické státní zkoušky v roce 2004 pracoval jako advokát skupiny RWT v Reutlingenu. V roce 2007 přešel do kanceláře předsedy frakce CDU v zemském sněmu Bádenska-Württemberska, jejíž vedení v roce 2008 převzal. Od února 2010 do května 2011 pak vedl kancelář bádensko-württemberského ministerského předsedy. V září 2011 nastoupil do funkce Chief Administration Officer ve společnosti EUTOP International GmbH v Mnichově. V této funkci je Christian Schaufler od 2018 zároveň jednatelem společnosti First Management & IT Services GmbH od roku 2019 EUTOP International GmbH.

 

DR. RAINER WEND

Jednatel společnosti EUTOP Düsseldorf GmbH

Dr. Rainer Wend studoval právní vědy na Marburské univerzitě a Univerzitě Münster. V roce 1984 získal doktorát na Univerzitě Bielefeld, kde působil již od roku 1980 jako vědecký pracovník. Vstupem do Sociálnědemokratické strany Německa (SPD) v roce 1970 nastartoval Dr. Wend svou politickou kariéru. V letech 1994 až 2003 byl starostou města Bielefeld, v roce 1998 byl zvolen za SPD do Spolkového sněmu. Zde byl Dr. Rainer Wend v letech 2002 až 2005 předsedou výboru pro hodpodářství a práci a od roku 2002 do 2009 členem předsednictva frakce SPD. V roce 2009 nastoupil Dr. Wend do společnosti Deutsche Post DHL Group, která je s cca 550 000 zaměstnanci mezinárodně největší firmou působící v oblasti logistiky a poštovní komunikace. Do roku 2019 zde Dr. Wend zastával pozici výkonného místopředsedy (Executive Vice President) a vedoucího pro oblast politiky a regulačního managementu pro celý svět. Kromě toho je Dr. Wend členem několika dozorčích rad a poradních sborů a od června 2019 je jednatelem Univerzitní společnosti Bielefeld. Od ledna 2020 je jednatelem společnosti EUTOP Düsseldorf GmbH.

KONRAD KREUZER

Výkonný ředitel EUTOP Vienna GmbH

Konrad Kreuzer studoval práva a podnikové hospodářství na univerzitě Ludwig-Maxmilians v Mnichově (Německo). Po složení druhé státní zkoušky z práva v roce 1977 pracoval na bavorském Zemském ministerstvu vnitra. Od roku 1986 pracoval jako vedoucí oddělení pro veřejné právo, později jako vedoucí oddělení pro právní záležitosti a nemovitosti u Bayernwerk AG. V roce 1993 se stal výkonným ředitelem EuroBayernwerk a na této pozici zodpovídal za mezinárodní obchodní směřování bavorského podniku. Od roku 1997 byl předsedou představenstva E.ON Hungaria v Budapešti, od roku 2002 a 2008 navíc zastával stejnou pozici ve slovenských podnicích Zapadoslovenska energetika a E.ON Slovensko. Tyto funkce opustil v roce 2013. Konrad Kreuzer je výkonným ředitelem společnosti EUTOP Vienna GmbH od roku 2015 a odpovídá také za místa v Budapešti a Praze.