Česká republika
25 more languages
42 country-specific versions
25 more languages
back

DR. KLEMENS JOOS

Zakladatel a výkonný ředitel (CEO)

Dr Klemens Joos vystudoval fakultu řízení na univerzitě Ludwig-Maxmilians v Mnichově (Německo) a již v roce 1998 získal doktorát na téže fakultě za práci „Representing the Interests of German Companies vis-à-vis the Institutions of the European Union“ (reprezentace zájmů německých společností vůči institucím v Evropské unii). Poté, co pracoval jako asistent poslance Evropského parlamentu, založil v roce 1990 společnost EUTOP International GmbH. Od té doby se společnost EUTOP zaměřuje na trvalou podporu strukturalizace procesů při prezentaci zájmů soukromých společností, asociací a organizací vůči institucím Evropské unie a vybraných členských států. Společnost EUTOP International GmbH má pobočky v Bruselu, Frankfurtu, Berlíně, Dusseldorf, Vídni, Budapešti, Praze a Šanghaj, další kanceláře v Paříži, Římě a Londýně. Obchodní zastoupení má společnost v Pekingu, Tokiu a New Yorku. Společnost EUTOP poskytuje služby v oblasti procesně orientovaných vztahů s vládními úřady (PSGR®). Dr Klemens Joos řídí společnost EUTOP z pozice výkonného ředitele. Po získání doktorátu publikoval další práce zabývající se lobbováním. Tyto práce jsou dostupné v němčině, angličtině a japonštině. Navíc je Dr Klemens Joos od roku 2013 hostujícím lektorem fakulty řízení univerzity LMU v Mnichově, kde vyučuje téma „Přesvědčování politických činitelů“. V červenci 2019 Dr. Klemens Joos udělil Bavorský řád za zásluhy.

Dr. Klemens Joos řídí z mnichovské centrály směřování celé podnikové skupiny. On je také zodpovědný za umístění v Londýně, Paříži a Římě.

CHRISTIAN SCHAUFLER

Jednatel
Chief Administration Officer

Christian Schaufler vystudoval právní vědy na Eberhard-Karls-Universität v Tübingenu a poté absolvoval právní referendariát v Tübingenu a Reutlingenu. Po složení druhé právnické státní zkoušky v roce 2004 pracoval jako advokát skupiny RWT v Reutlingenu. V roce 2007 přešel do kanceláře předsedy frakce CDU v zemském sněmu Bádenska-Württemberska, jejíž vedení v roce 2008 převzal. Od února 2010 do května 2011 pak vedl kancelář bádensko-württemberského ministerského předsedy. V září 2011 nastoupil do funkce Chief Administration Officer ve společnosti EUTOP International GmbH v Mnichově. V této funkci je Christian Schaufler od 2018 zároveň jednatelem společnosti First Management & IT Services GmbH od roku 2019 EUTOP International GmbH.

 

PROF. DR. GERHARD SABATHIL

Velvyslanec ve výslužbě

Jednatel společnosti EUTOP Brussels SPRL
Jednatel společnosti EUTOP Berlin GmbH

Prof. Dr. rer. pol. Gerhard Sabathil studoval hospodářské vědy a historii na vysokých školách Ludwig-Maxmilians-Universität v Mnichově a Virginia State University v USA. Jeho profesní dráha začala v roce 1982 u Německé průmyslové a hospodářské komory v Bonnu. V Evropské unii pracuje více než 30 let, nejdříve na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž, poté v kabinetu viceprezidenta komise pro průmysl, jako vedoucí kanceláře generálního ředitele pro rozpočet, jako vedoucí referátu pro západní Balkán a jako ředitel pro zahraničně politickou strategii a koordinaci.

V Evropské zahraniční službě zastával v roce 2011 funkci generálního inspektora a do roku 2015 funkci ředitele pro východní Asii a Tichomoří. Nynější velvyslanec ve výslužbě Sabathil řídil zastoupení EU v Norsku, na Islandu, v Německu a v Koreji a působil jako její chargé d'affaires v Praze, Bratislavě a při OBSE.

Byl jmenován čestným profesorem vysoké školy Europakolleg v Brugách, Sečuánské univerzity v čínském Chengdu a od roku 1996 i Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členem Evropské akademie v Berlíně a členem poradních sborů různých nevládních organizací. Kromě německého má také maďarské státní občanství. Od roku 2017 je generálním ředitelem EUTOP Berlin GmbH a od října 2019 generálním ředitelem EUTOP Brussels SPRL.

KONRAD KREUZER

Výkonný ředitel EUTOP Vienna GmbH
Výkonný ředitel EUTOP Budapest Kft.
Výkonný ředitel EUTOP Prague s.r.o.

Konrad Kreuzer studoval práva a podnikové hospodářství na univerzitě Ludwig-Maxmilians v Mnichově (Německo). Po složení druhé státní zkoušky z práva v roce 1977 pracoval na bavorském Zemském ministerstvu vnitra. Od roku 1986 pracoval jako vedoucí oddělení pro veřejné právo, později jako vedoucí oddělení pro právní záležitosti a nemovitosti u Bayernwerk AG. V roce 1993 se stal výkonným ředitelem EuroBayernwerk a na této pozici zodpovídal za mezinárodní obchodní směřování bavorského podniku. Od roku 1997 byl předsedou představenstva E.ON Hungaria v Budapešti, od roku 2002 a 2008 navíc zastával stejnou pozici ve slovenských podnicích Zapadoslovenska energetika a E.ON Slovensko. Tyto funkce opustil v roce 2013. Od října 2015 je Konrad Kreuzer výkonným ředitelem EUTOP Vienna GmbH a od února 2016 výkonným ředitelem EUTOP Budapest Kft.
a EUTOP Prague s.r.o..