Danmark
25 more languages
42 country-specific versions
25 more languages

Din partner til regeringsrelationer

Med over 150 medarbejdere og strukturelle rådgivere indtil videre har EUTOP støttet arbejdet med at varetage private virksomheders, sammenslutningers og organisationers interesser over for institutionerne i den Europæiske Union og udvalgte EU-medlemslande som strukturel procespartner siden 1990.

EUTOP er systemleverandør for sine klienter. EUTOP samler forskellige kompetencer i hele EU og leverer de kompetencer inden for processtruktur, perspektivændring og processtøtte, der nu er nødvendige for at opnå succes med lobbyvirksomhed. EUTOP har investeret i at opbygge disse kompetencer siden 1990. Vi vil investere yderligere i at udvide og forbedre de tre kompetencer inden for EU over de næste år for at styrke vores position på markedet.

Fra allerførste færd har compliance og integritet været fundamentet for vores bæredygtige virksomhedsledelse.
Det er grunden til, at både private virksomheder, organisationer og sammenslutninger i EU-medlemslandene samt de vigtigste politiske og erhvervsmæssige centre i verden stoler på kvaliteten af de serviceydelser, vi leverer. De påskønner især værdien af den stabile, langsigtede og strukturelle beskaffenhed af deres samarbejde med EUTOP. Blandt andre kan vi henregne en lang række EURO STOXX-, DAX- og MDAX-selskaber samt europæiske datterselskaber til virksomheder, der er optaget i Dow Jones-indekset, til vore mangeårige kunder.

EUTOP film

Sino-German Synergy Summit

I EU-Europa er rammebetingelserne fuldstændigt ændret, senest med Lissabontraktaten. Vi oplever et paradigmeskift – hvor den "proceduremæssige" argumentation i politik over for den "indholdsbaserede" er af stærkt stigende betydning, hvilket er udløst af større kompleksitet i de europæiske beslutningsprocesser i et stadig mere heterogent miljø. Indhold og argumenter er også nødvendige i komplekse politiske processer. Men for at de kan blive accepteret og fremført, er det først nødvendigt at formidle dem fra den rette person til den rette modtager, på rette tid og sted og på rette måde samt at have viden om beslutningstagernes mål, interesser og mindset og om de uformelle og formelle regler for beslutningstagning.

Disse udviklinger betyder også afgørende ændringer i forudsætningerne for succesrig kommunikation mellem politik og erhvervsliv: Det er blevet sværere for de enkelte virksomheder at trænge igennem de europæiske beslutningsstrukturer.

Vi tager højde for de europæiske beslutningsstrukturer og -processer – med al den økonomiske, kulturelle og politiske forskellighed. EUTOP har siden 1990 haft diverse kontakter med lovgivende og udøvende beslutningstagere i alle medlemslande. Vi kan på denne måde effektivt støtte vores kunder med at repræsentere deres sager i beslutningsprocesserne i Bruxelles og udvalgte medlemslande i EU.

 

Succes gennem proceskompetence

VIDSTE DU, AT...

… med Lissabontraktaten blev EU de facto et statsområde, der strækker sig fra Portugal til Finland og fra Irland til Cypern?

… med Lissabontraktaten blev den tidligere procedure med fælles beslutningstagning ophøjet til standardproceduren ("almindelig lovgivningsprocedure")?

… for aktørerne på "EU-scenen" – EU-medlemslande, EU-regioner, virksomheder, sammenslutninger og organisationer – fører det til problemet, at resultatet af beslutningsprocesserne stort set bliver umulige at regne ud?

EUTOP imødegår den stigende kompleksitet i EU's beslutningsstruktur med en unik formel til succes. Den kombinerer kundens indholdskompetence med kompetence i processtruktur og forøger effekten af denne kombination med den originale OnePager®-metode (kompetence i perspektivændring) og PSGR® (kompetence i processtøtte). Det gør lobbyvirksomheden meget mere effektiv.


Formula for Success

SL = (CC + PSC) (OnePager®Methodology * PSGR®)

Kompetence i processtruktur

I EU at have plads samt menneskelige ressourcer og organisatoriske kapaciteter (ledelseskompetence) og produktionskompetence baseret på netværk på tværs af institutioner, fraktioner og medlemslande bestående af egne medarbejdere, strukturelle rådgivere, strukturelle samarbejdspartnere og eksterne netværk. Det udmønter sig i en service, der er en taskforce for kunden – en taskforce for en krise, serviceenhed og forsikring mod uventede ændringer i de juridiske og politiske rammer. Den tilpassede, strukturelle kombination af kundens indholdskompetence og kompetence i processtruktur er en væsentlig succesfaktor. EUTOP's støttepiller er compliance og eksklusivitet ("kun én interesse") for at sikre, at EUTOP permanent accepteres som uafhængig mellemmand af kunderne samt af de lovgivende og udøvende organer. Komponenterne i EUTOP's compliance-standarder er certificering i overensstemmelse med ISO 9001, databeskyttelse samt finansiel og juridisk compliance.

Kompetence til perspektivskift (OnePager®-metode)

Interdisciplinær betragtning af et problem fra forskellige synsvinkler med henblik på at udarbejde en effektiv løsningsmodel for problemet (perspektivskift fra det individuelle perspektiv til et samfundsperspektiv). Dette foregår efter en metode, som er blevet udviklet videnskabeligt og empirisk siden 1990, og hvor der bl.a. tages hensyn til beslutningsteoretiske, kulturelle, sproglige, interkulturelle, tværnationale og partipolitiske synspunkter. Yderligere informationer om de fem faser i perspektivskiftet findes på OnePager GmbH's website. I ca. 5-15 % af tilfældene er det ønskede perspektivskift ikke muligt, hvilket de facto udelukker en vellykket interesserepræsentation. I sådanne tilfælde råder EUTOP kunden til ikke at gå ind i opgaven. Fordelen for kunden består i, at han allerede tidligt i processen kan vælge andre handlemuligheder og undgå at bruge ressourcer forgæves. Når perspektivskiftet imidlertid lykkes – og det gør det i 85-95 % af alle tilfælde – er projektledelseskompetencen afgørende for, om målet nås.

Kompetence i processupport (PSGR® = Process-oriented Structural Governmental Relations)

EUTOP's medarbejdere og rådgivere skal dagligt på strukturel og bæredygtig vis støtte alle kontaktflader, så resultatet af OnePager®-metoden kan føre til det specifikke lobbyprojekts succes. Erfaringen viser, at store projekter normalt mislykkes på grund af mindre detaljer. Organisationsfejl eller misforståelser kan ikke længere tolereres i et komplekst beslutningstagningssystem. Den løbende støtte af kunden via EUTOP's processupportkompetence er en anden væsentlig succesfaktor, fordi loyaliteter og koalitioner til enhver tid kan skifte under en beslutningstagningsprocedure i et komplekst system – ud over problemet med tekniske fejl. Den fortsatte undersøgelse og koordination af alle kontaktflader og situationsopdatering af OnePager® er derfor af afgørende betydning.


EUTOP har været i Bruxelles helt fra 1990

EUTOP er til stede der, hvor beslutningerne træffes: i Bruxelles, Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Paris, Madrid, Rom, Wien, Budapest og Prag og endvidere i andre medlemslande via et netværk af strukturelle partnere. Derudover har EUTOP salgsrepræsentationer i de vigtigste politiske og finansielle centre verden over. Det gør EUTOP til en strukturel serviceudbyder for sine kunder med interesser i den Europæiske Union.

Vores kontor i Bruxelles er tæt på Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Siden 1998 har EUTOP Brussels SPRL lejet kontor på Place du Luxembourg (LUXARLON Real Estate BVBA's website).

EUTOP Frankfurt Finance GmbH har domicil i Frankfurts finansdistrikt. Virksomheden følger kundeanliggender hos institutionerne i den Europæiske Union, især Den Europæiske Centralbank samt Det Europæiske Finanstilsyn.

EUTOP Berlin GmbH's kontor er centralt placeret i den tyske hovedstad på Unter den Linden og blot et stenkast fra Forbundsdagen (det tyske parlament) og forskellige forbundsministerier.

EUTOP Düsseldorf GmbH har en fornem beliggenhed i Düsseldorfs Medienhafen, byens erhvervscentrum.

EUTOP Paris ligger i hjertet af den franske hovedstad, nær magtens centrum i fransk politik.

EUTOP Madrid ligger i et af den spanske hovedstads mest repræsentative kvarterer og i samme nabolag som førende virksomheder i servicesektoren.

EUTOP Rom har en central placering tæt på de vigtigste italienske regeringsbygninger.

EUTOP Vienna GmbH har base i centrum af den østrigske hovedstad.

EUTOP Budapest ligger tæt på det pulserende administrations- og finanscentrum i Pest.

EUTOP Prag udgør kontaktfladen til Bruxelles og udvalgte EU-medlemslande for kunder fra Tjekkiet samt Central- og Østeuropa.

EUTOP København i den danske hovedstad er det centrale kontaktpunkt for kunder og kontakter fra Skandinavien og de baltiske lande.

EUTOP's hovedkontor er i München, hvor virksomhedsledelsen, virksomhedsservices og administrative enheder residerer.

München London Bruxelles Paris Wien Berlin Prag Rom Frankfurt Budapest Madrid Düsseldorf København

EUTOP's salgsrepræsentationer:

Brussels
Bruxelles
EUTOP Brussels SPRL
Rue d'Arlon 15
1050 Brussels
Belgium
Kontaktperson:
Robert Olma
close
Berlin
Berlin

EUTOP Berlin GmbH
Unter den Linden 38
10117 Berlin
Germany

Kontaktperson:
Matthias Schenk
close
Munich

München

EUTOP International GmbH
Denninger Strasse 15
81679 Munich
Germany

Kontaktperson:
Walter Tombrock
close
Vienna

Wien

EUTOP Vienna GmbH
Kärntner Ring 5-7
1010 Vienna
Austria

Kontaktperson:
Konrad Kreuzer
close
Prague

Prag

EUTOP Prague
Rybna 682/14
110 05, Praha 1
Czech Republic

Kontaktperson:
Konrad Kreuzer
close
London
London
EUTOP London
100 Pall Mall
St James London
SW1Y 5NQ
United Kingdom
Kontaktperson:
Dr. Klemens Joos
close
Paris
Paris
EUTOP Paris
10, Place Vendôme
75001 Paris
France
Kontaktperson:
Robert Olma
close
New-York
New York
EUTOP New York
245 Park Avenue, 39th Floor
New York 10167
USA
Kontaktperson:
Lorenz Heimerl
close
Beijing
Beijing

EUTOP Beijing
Beijing Lufthansa
Center C203
50 Liangmaqiao Rd.
Beijing 100125
China

Kontaktperson:
Michael Boll
close
Tokyo
Tokyo

EUTOP Tokyo
East Tower 4th Floor,
Otemachi First Square
1-5-1 Otemachi Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004
Japan

Kontaktperson:
Robert Olma
close
Rom

Rom

EUTOP Rome
Via Antonio Salandra 18
187 Rome
Italy
Kontaktperson:
Dr. Klemens Joos
close
frankfurt
Frankfurt

EUTOP Frankfurt Finance GmbH
Bockenheimer Landstrasse 17/19
60325 Frankfurt am Main
Germany

Kontaktperson:
Tim A. Bremmer
close
budapest
Budapest

EUTOP Budapest
Kálmán Imre utca 1
Budapest 1054
Hungary

Kontaktperson:
Konrad Kreuzer
close
madrid
Madrid

EUTOP Madrid
C/ Leganitos 47
28013 Madrid
Spain

Kontaktperson:
Lorenz Heimerl
close
shanghai

Shanghai

EUTOP Shanghai Co., Ltd.
Office1131
11/F, Carlton Building
No.21 Huanghe Road
Huangpu District
Shanghai, 200003
China

Kontaktperson:
Michael Boll
close
Dusseldorf

Düsseldorf

EUTOP Düsseldorf GmbH
Speditionstrasse 21
40221 Dusseldorf
Germany

close
Kopenhagen

København

EUTOP Copenhagen
Frederiksborggade 15
1360 Copenhagen
Denmark

Kontaktperson:
Robert Olma
close

Kontakt

EUTOP Brussels SPRL
Rue d'Arlon 15
1050 Brussels
Belgium

+32 2 2868080
+32 2 2868099

www.eutop.eu

EUTOP Berlin GmbH
Unter den Linden 38
10117 Berlin
Germany+49 30 5200055-0
+49 30 5200055-7140

www.eutop.de
EUTOP London
100 Pall Mall
St James London
SW1Y 5NQ
United Kingdom

+44 20 73213833
+44 20 73213738

www.eutop.co.uk
EUTOP Paris
10, Place Vendôme
75001 Paris
France

+33 1 53455480
+33 1 53455455

www.eutop.fr

EUTOP Vienna GmbH
Kärntner Ring 5-7
1010 Vienna
Austria+43 1 20511601155
+43 1 20511601008

www.eutop.at

EUTOP Prague
Rybna 682/14
110 05, Praha 1
Czech Republic+420 222 191331
+420 222 191700

www.eutop.cz

EUTOP International GmbH
Denninger Strasse 15
81679 Munich
Germany+49 89 323700-0
+49 89 323700-6140

www.eutop.de

EUTOP Düsseldorf GmbH
Speditionstrasse 21
40221 Dusseldorf
Germany+49 221 88231 – 655
+49 211 88231 – 534

www.eutop.de

EUTOP Copenhagen
Frederiksborggade 15
1360 Copenhagen
Denmark+45 33681701

www.eutop.dk

EUTOP Tokyo
East Tower 4th Floor,
Otemachi First Square
1-5-1 Otemachi Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004
Japan+81 3 5219-1445
+81 3 5219-1201

www.eutop.jp

EUTOP Beijing
Beijing Lufthansa
Center C203
50 Liangmaqiao Rd.
Beijing 100125
China+86 10 64105367

www.eutop.cn
EUTOP New York
245 Park Avenue, 39th Floor
New York 10167
USA

+1 212 672-1719
+1 212 792-4001

www.eutop.us
EUTOP Rome
Via Antonio Salandra 18
187 Rome
Italy

+39 06 4227-2304
+39 06 4227-4000

www.eutop.it

EUTOP Frankfurt Finance GmbH
Bockenheimer Landstrasse 17/19
60325 Frankfurt am Main
Germany+49 69 710455-509
+49 69 710455-510

www.eutop.eu

EUTOP Budapest
Kálmán Imre utca 1
Budapest 1054
Hungary+36 1 4751433
+36 1 4751111

www.eutop.hu

EUTOP Shanghai Co., Ltd.
Office1131
11/F, Carlton Building
No.21 Huanghe Road
Huangpu District
Shanghai, 200003
China+86 21 53681216

www.eutop.cn

EUTOP Madrid
C/ Leganitos 47
28013 Madrid
Spain+34 91 7945826

www.eutop.es
 
I have read the data protection information for the contact form.*
*) Skal udfyldes
jump to top