Danmark
25 more languages
42 country-specific versions
25 more languages
back

Status og udsigt

EUTOP har - med sine mere end 150 medarbejdere samt strukturelle rådgivere - en omfattende struktur på linje med diverse kompetencer i hele EU. Vi kan dermed varetage vores kunders interesser, ved at bistå dem med de nødvendige kompetencer inden for processstruktur, perspektivændring og procesledsagelse. For yderligere at udbygge vores markedsposition har vi sat som mål, at vi også fremover vil investere i at udvide og uddybe vores tre kompetencer på EU-plan, samt at videreudvikle vores eksisterende strukturer.

Vores mål er at være til stede i alle EU-lande i de kommende år. Derudover ønsker vi at oprette salgs- og ledelsesstrukturer på de relevante markeder for også at støtte virksomheder fra lande uden for EU i de forskellige EU-procedurer.

Vi tror fast på den fortskridende europæiseringsproces, samt den stadigt voksende betydning af Den Europæiske Union. For at kunne bidrage til denne udvikling og styrke EUTOPs forretningsmodel på lang sigt, søger vi forretnings- og samarbejdspartnere med erfaring i Governmental Relations og/eller distributionskompetencer i alle EUs medlemslande.
jump to top