Magyarország
25 more languages
42 country-specific versions
25 more languages

Az Ön partnere a kormányzati kapcsolatok területén

A jelenleg több mint 150 alkalmazottal és strukturális tanácsadóval dolgozó EUTOP 1990 óta kiséri strukturális partnerként magánvállalkozások, szövetségek és szervezetek érdekképviseletét az európai uniós és egyes tagállami intézményeknél.

Az EUTOP speciális rendszereket szolgáltat az ügyfelei számára, és EU-szerte különböző kompetenciákat kapcsol össze. A továbra is szükséges ügyfél tartalmi kompetenciájához, az EUTOP csomagban kínálja a folyamatstruktúrára, a szemléletváltásra és a folyamattámogatásra vonatkozó, a sikeres érdekképviselethez manapság elengedhetetlen kompetenciákat. Az EUTOP 1990 óta fáradozik ezeknek a kompetenciáknak a kiépítésén. Az elkövetkező években a piaci terjeszkedés érdekében tovább dolgozunk e három kompetencia EU-szerte történő kiterjesztésén és elmélyítésén.

Fenntartható vállalatvezetésünk két pillére a kezdetektől fogva compliance és az integritás volt. Ezért bíznak szolgáltatásaink minőségében az EU tagállamainak, valamint a világ legfontosabb politikai és gazdasági központjainak magánvállalkozásai, szövetségei és szervezetei. Különösen nagyra értékelik az EUTOP-pal való megbízható, hosszú távú strukturális együttműködést. Hosszú évek óta ügyfeleink közé tartozik számos EURO STOXX-, DAX- és MDAX-vállalat, valamint a Dow Jones indexben szereplő vállalatok európai leányvállalatai.

EUTOP film

Sino-German Synergy Summit

Az európai uniós és az európai keretfeltételek teljesen átalakultak, legutóbb a Lisszaboni Szerződésnek köszönhetően. Az európai döntéshozatali folyamatok összetettségében bekövetkezett, növekvő heterogenitású környezetben lezajlott ugrásszerű változás paradigmaváltást eredményezett, amelynek keretében az „eljárásrendi kérdések” egyre nagyobb jelentőséget kaptak a politikában a „tartalomközpontú érveléssel” szemben. A tartalom és az érvelés továbbra is lényeges az összetett politikai folyamatokban − elfogadásukhoz és megerősítésükhöz azonban először is az kell, hogy azokat a megfelelő személy közvetítse a megfelelő személynek, a megfelelő módon, a megfelelő helyen és a megfelelő időben. Tisztában kell lenni továbbá a döntéshozók céljaival, érdekeivel és gondolkodásmódjával, csakúgy mint az írott és íratlan döntéshozatali szabályokkal.

Ezekkel a változásokkal párhuzamosan a gazdaság és a politika közötti sikeres kommunikáció feltételei is döntő mértékben megváltoztak. Az európai döntéshozatali struktúrák az egyes vállalatok számára egyre átláthatatlanabbá váltak.

Mi teljes gazdasági, kulturális és politikai sokszínűségükben tekintünk az európai döntéshozatali struktúrákra és folyamatokra. Az EUTOP 1990 óta ápol különféle kapcsolatokat valamennyi tagállam jogalkotási és végrehajtási döntéshozóival. Ily módon hatékony és eredményes támogatást nyújtunk ügyfeleinknek ügyük képviseletében a döntéshozatali folyamatok során Brüsszel és egyes uniós tagállamok előtt.

 

Siker a folyamatok ismeretének köszönhetően

TUDTA ÖN...…

... hogy a Lisszaboni Szerződéssel az Európai Unió de facto egy Portugáliától Finnországig és Írországtól Ciprusig nyúló állami entitássá vált?

... hogy a Lisszaboni Szerződéssel a korábbi együttdöntési eljárás vált a szokásos eljárássá („rendes jogalkotási eljárássá”)?

… hogy az európai uniós „szereplők” − EU-tagállamok, uniós régiók, vállalkozások, szövetségek és szervezetek − emiatt azzal kénytelenek szembesülni, hogy a döntéshozatali folyamatok eredménye nagy mértékben kiszámíthatatlanná válik?

Az EUTOP az egyre összetettebb uniós döntéshozatali struktúrával szemben egyedi sikerreceptet kínál, miáltal jelentősen megtöbbszöröződik az ön lobbitevékenységének sikere.


Formula for Success

SL = (CC + PSC) (OnePager®Methodology * PSGR®)

Folyamatstrukturális kompetencia

Az egész Unióban tartunk fenn irodahelyiségeket, humánerőforrást és szervezeti kapacitást (menedzsmentkompetencia); az intézményeket, frakciókat, valamint tagállamokat felölelő saját alkalmazotti, strukturális tanácsadói, illetve strukturális együttműködő partneri hálózatunk, valamint külső hálózataink révén pedig rendelkezünk eredménykompetenciával is. Ennek köszönhetően szolgáltatásunk révén egyfajta munkacsoportot bocsátunk ügyfeleink rendelkezésére, amely egyben krízismunkacsoport, szolgáltatóegység és biztosíték a jogi és politikai keretekben bekövetkező váratlan változásokkal szemben. Az ügyfél által szolgáltatott tartalmi kompetencia személyre szabott, szerkezeti szinten történő összekapcsolása a folyamatstrukturális kompetenciával a siker egyik jelentős eleme. Az EUTOP az előírásoknak való megfelelés és a kizárólagosság („az egyetlen érdek” képviselete elvének) pilléreire támaszkodik annak biztosítása érdekében, hogy mind az ügyfelek, mind pedig a jogalkotók és a végrehajtók folyamatosan független közvetítőként fogadják el. Az EUTOP megfelelőségi előírásainak elemei összhangban vannak az ISO 9001 tanúsítvánnyal, az adatvédelmi, valamint a pénzügyi és jogi követelményekkel. Ezáltal az érdekképviselet sikere jelentősen megtöbbszöröződik.

Szemléletváltási kompetencia (OnePager®-módszertan)

A probléma interdiszciplináris és különböző nézőpontokból való vizsgálata a probléma sikeres megoldási útjának kidolgozása céljából (az egyéni szemponttól a közjó irányába történő szemléletváltás). Ez 1990 óta tudományos empirikus módszerrel kialakított eljárással valósul meg, amelyben többek között döntéselméleti, kulturális, nyelvi, intézményközi, a tagállamokat átfogó és pártpolitikai szempontokat veszünk figyelembe. A szemléletváltás öt szakaszára vonatkozó további információkért, kérjük, látogassa meg a OnePager GmbH honlapját. Az esetek mintegy 5-15 százalékában a kívánt szemléletváltás nem lehetséges, ami a sikeres érdekképviseletet de facto kizárja. Ilyen esetekben az EUTOP azt ajánlja az ügyfeleknek, hogy ne lépjenek fel. Az ügyfelek számára ez azzal az előnnyel jár, hogy már időben más cselekvési opciókat választhatnak, és elkerülhetik az erőforrások szükségtelen felhasználását. Amennyiben azonban a szemléletváltás sikerrel jár – ami az összes eset 85–95 százalékát teszi ki –, akkor a folyamatkísérő kompetencia dönt a cél eléréséről.

Folyamattámogatási kompetencia (PSGR® = Process-oriented Structural Governmental Relations)

Az EUTOP alkalmazottainak és tanácsadóinak nap mint nap szerkezeti szinten és fenntartható módon kell dolgozniuk valamennyi együttműködési felületen ahhoz, hogy a OnePager®-módszer eredménye az adott érdekérvényesítési projekt sikeréhez vezethessen. A tapasztalat azt mutatja, hogy a nagy projektek általában az apró részleteken buknak el. Egy összetett döntéshozatali rendszer nem tolerálja a szervezési hibákat vagy félreértéseket. Az ügyfélnek az EUTOP folyamattámogatási kompetenciája révén történő folyamatos támogatása a siker egy újabb létfontosságú eleme, mivel egy összetett rendszer döntéshozatali eljárása során − azonfelül, hogy előfordulhatnak technikai hibák − az elköteleződések és szövetségek is bármikor megváltozhatnak. Ebből kifolyólag létfontosságú, hogy minden együttműködési felületet folyamatosan szemmel tartsunk valamint koordináljunk az ügyfél szempontjából fontos politikai folyamatokat, és a helyzetnek megfelelően frissítsük a OnePager®-t (az egyoldalas projektdokumentumot).

Az EUTOP már 1990 óta jelen van Brüsszelben

Az EUTOP ott van jelen, ahol a döntések születnek: Brüsszelben, Frankfurtban, Berlinben, Dusseldorf, Párizsban, Madrid, Rómában, Bécsben, Budapesten és Prágában, illetve strukturális partnereinek hálózata révén más tagállamokban is. Ezenkívül értékesítési képviseletekkel rendelkezik a világ kulcsfontosságú politikai és pénzügyi központjaiban. Ez teszi az EUTOP-ot az európai uniós érdekekkel rendelkező ügyfelek strukturális szolgáltatójává.

Brüsszeli irodánk az Európai Parlament és az Európai Bizottság közvetlen szomszédságában található. Az EUTOP Brussels S.p.r.l. 1998 óta a Place du Luxembourgon bérel épületet (a LUXARLON Real Estate BVBA honlapját).

Az EUTOP Frankfurt Finance GmbH székhelye a frankfurti pénzügyi kerületben van. A vállalat az ügyfélkérelmeket kíséri végig az európai uniós intézményeknél, különösen az Európai Központi Bank és az európai pénzügyi felügyeleti szervek esetén.

Az EUTOP Berlin GmbH a német főváros központjában, az Unter den Linden sétányon található, csupán karnyújtásnyira a Bundestagtól (a német parlament) és a különböző szövetségi minisztériumoktól.

Az EUTOP Düsseldorf GmbH a düsseldorfi médiakikötő egyik reprezentatív részén, a város gazdasági központjában található.

Az EUTOP párizsi irodája a francia főváros szívében fekszik, a francia politikai hatalom központjainak közelében.

Az EUTOP Madrid a spanyol főváros egyik legelegánsabb negyedében található, a szolgáltató ágazat vezető vállalatainak szomszédságában.

Az EUTOP római épülete központi elhelyezkedésű, a legfontosabb olasz kormányépületek közelében található.

Az EUTOP Vienna GmbH az osztrák főváros központjában található.

A Pest pezsgő államigazgatási és pénzügyi központjának közelében található EUTOP Budapest.

EUTOP Prága a Cseh Köztársaságból, valamint Közép- és Kelet-Európából származó ügyfelek számára biztosít találkozási felületet Brüsszellel és bizonyos uniós tagállamokkal.

A dán fővárosban található EUTOP Koppenhága a skandináv és balti államok ügyfelek és kapcsolattartók központi kapcsolattartó pontja.

Az EUTOP központja Münchenben található. Itt van az EUTOP vezetőségének, vállalati szolgáltatási részlegének és igazgatási egységeinek székhelye.

München London Brüsszel Párizs Bécs Berlin Prága Róma Frankfurt Budapest Madrid Düsseldorf Koppenhága

EUTOP értékesítési képviseletek:

Brussels
Brüsszel

EUTOP Brussels SPRL
Rue d'Arlon 15
1050 Brussels
Belgium

Kapcsolattartó:
Robert Olma
close
Berlin
Berlin

EUTOP Berlin GmbH
Unter den Linden 38
10117 Berlin
Germany

Kapcsolattartó:
Matthias Schenk
close
Munich

München

EUTOP International GmbH
Denninger Strasse 15
81679 Munich
Germany

Kapcsolattartó:
Walter Tombrock
close
Vienna

Bécs

EUTOP Vienna GmbH
Kärntner Ring 5-7
1010 Vienna
Austria

Kapcsolattartó:
Konrad Kreuzer
close
Prague

Prága

EUTOP Prague
Rybna 682/14
110 05, Praha 1
Czech Republic

Kapcsolattartó:
Konrad Kreuzer
close
London
London

EUTOP London
100 Pall Mall
St James London
SW1Y 5NQ
United Kingdom

Kapcsolattartó:
Dr. Klemens Joos
close
Paris

Párizs

EUTOP Paris
10, Place Vendôme
75001 Paris
France

Kapcsolattartó:
Robert Olma
close
New-York
New York
EUTOP New York
245 Park Avenue, 39th Floor
New York 10167
USA
Kapcsolattartó:
Lorenz Heimerl
close
Beijing

Peking

EUTOP Beijing
Beijing Lufthansa
Center C203
50 Liangmaqiao Rd.
Beijing 100125
China

Kapcsolattartó:
Michael Boll
close
Tokyo

Tokió

EUTOP Tokyo
East Tower 4th Floor,
Otemachi First Square
1-5-1 Otemachi Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004
Japan

Kapcsolattartó:
Robert Olma
close
Rom

Róma

EUTOP Rome
Via Antonio Salandra 18
187 Rome
Italy
Kapcsolattartó:
Dr. Klemens Joos
close
frankfurt
Frankfurt

EUTOP Frankfurt Finance GmbH
Bockenheimer Landstrasse 17/19
60325 Frankfurt am Main
Germany

Kapcsolattartó:
Tim A. Bremmer
close
budapest
Budapest

EUTOP Budapest
Kálmán Imre utca 1
Budapest 1054
Hungary

Kapcsolattartó:
Konrad Kreuzer
close
madrid
Madrid

EUTOP Madrid
C/ Leganitos 47
28013 Madrid
Spain

Kapcsolattartó:
Lorenz Heimerl
close
shanghai

Shanghai

EUTOP Shanghai Co., Ltd.
Office1131
11/F, Carlton Building
No.21 Huanghe Road
Huangpu District
Shanghai, 200003
China

Kapcsolattartó:
Michael Boll
close
Dusseldorf

Düsseldorf

EUTOP Düsseldorf GmbH
Speditionstrasse 21
40221 Dusseldorf
Germany

close
Kopenhagen

Koppenhága

EUTOP Copenhagen
Frederiksborggade 15
1360 Copenhagen
Denmark

Kapcsolattartó:
Robert Olma
close

Kapcsolat

EUTOP Brussels SPRL
Rue d'Arlon 15
1050 Brussels
Belgium+32 2 2868080
+32 2 2868099

www.eutop.eu

EUTOP Berlin GmbH
Unter den Linden 38
10117 Berlin
Germany+49 30 5200055-0
+49 30 5200055-7140

www.eutop.de

EUTOP London
100 Pall Mall
St James London
SW1Y 5NQ
United Kingdom+44 20 73213833
+44 20 73213738

www.eutop.co.uk

EUTOP Paris
10, Place Vendôme
75001 Paris
France+33 1 53455480
+33 1 53455455

www.eutop.fr

EUTOP Vienna GmbH
Kärntner Ring 5-7
1010 Vienna
Austria+43 1 20511601155
+43 1 20511601008

www.eutop.at

EUTOP Prague
Rybna 682/14
110 05, Praha 1
Czech Republic+420 222 191331
+420 222 191700

www.eutop.cz

EUTOP International GmbH
Denninger Strasse 15
81679 Munich
Germany+49 89 323700-0
+49 89 323700-6140

www.eutop.de

EUTOP Düsseldorf GmbH
Speditionstrasse 21
40221 Dusseldorf
Germany+49 221 88231 – 655
+49 211 88231 – 534

www.eutop.de

EUTOP Copenhagen
Frederiksborggade 15
1360 Copenhagen
Denmark+45 33681701

www.eutop.dk

EUTOP Tokyo
East Tower 4th Floor,
Otemachi First Square
1-5-1 Otemachi Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004
Japan+81 3 5219-1445
+81 3 5219-1201

www.eutop.jp

EUTOP Beijing
Beijing Lufthansa
Center C203
50 Liangmaqiao Rd.
Beijing 100125
China+86 10 64105367

www.eutop.cn
EUTOP New York
245 Park Avenue, 39th Floor
New York 10167
USA

+1 212 672-1719
+1 212 792-4001

www.eutop.us
EUTOP Rome
Via Antonio Salandra 18
187 Rome
Italy

+39 06 4227-2304
+39 06 4227-4000

www.eutop.it

EUTOP Frankfurt Finance GmbH
Bockenheimer Landstrasse 17/19
60325 Frankfurt am Main
Germany+49 69 710455-509
+49 69 710455-510

www.eutop.eu

EUTOP Budapest
Kálmán Imre utca 1
Budapest 1054
Hungary+36 1 4751433
+36 1 4751111

www.eutop.hu

EUTOP Shanghai Co., Ltd.
Office1131
11/F, Carlton Building
No.21 Huanghe Road
Huangpu District
Shanghai, 200003
China+86 21 53681216

www.eutop.cn

EUTOP Madrid
C/ Leganitos 47
28013 Madrid
Spain+34 91 7945826

www.eutop.es
 
I have read the data protection information for the contact form.*
*) Bevitel szükséges
jump to top