Magyarország
25 more languages
42 country-specific versions
25 more languages
back

Compliance

A megfelelőség témája egyre nagyobb figyelemre tesz szert a nagyvállalatok üzleti tevékenységében. Az EUTOP ezt a témát mindig is nagyon komolyan vette, és ebben a vonatkozásban vezető külső tanácsadókkal működik együtt. Az EUTOP ügyfelei számára ez maximális biztonságot és megbízhatóságot biztosít.

Jogi megfelelőség
Az EUTOP szorosan együttműködik két nemzetközileg elismert ügyvédi társasággal, amelyek jelentős tapasztalattal rendelkeznek a jogi megfelelőség területén – nem csupán Németországban, hanem az egész világon is, különösen az Egyesült Államokban. Az e területen végbemenő aktuális fejleményekről szóló folyamatos tájékoztatáson kívül az EUTOP a tanácsadóival együtt folyamatosan továbbfejleszti a megfelelőség területét. Ennek keretében természetesen figyelembe vesszük a törvényi előírásokat és normákat, beleértve az idevágó nemzetközi szabályozásokat is, mint például az USA külföldi korrupt gyakorlatokra vonatkozó törvényét (US Foreign Corrupt Practices Act). Ezt a tudást az EUTOP rendszeres képzéseken közvetíti munkatársainak. Ezenfelül a megbízott társaságok két partnere mindenkor munkatársaink rendelkezésére áll.

Pénzügyi megfelelőség
Az EUTOP éves beszámolóira a vállalat mérete és a jogi forma alapján nem vonatkozik a vizsgálati kötelezettség. A vállalat ennek ellenére 2001 óta az EUTOP és kapcsolt társaságai éves beszámolóit önkéntesen neves könyvvizsgálókkal auditáltatja. Ezáltal 2001 óta hiánytalanul és teljes körűen ellenőrzött éves beszámolók állnak rendelkezésre. Az auditálás minden esetben kiterjed az üzleti folyamatokra, a pénzügyi könyvelésre és a tőkeáramlásra – nemcsak szúrópróbaszerűen, hanem de facto teljes egészében. A könyvvizsgálat keretében többek között értékelik a belső ellenőrzési rendszer hatásosságát, valamint a könyvelés és az éves beszámoló adatainak hitelességét is.

Adózási megfelelőség
Az EUTOP könyvelésének és kontrollingjának minden adózási vonatkozású folyamata a Tax Compliance Management System (adómegfelelőségi irányítási rendszer) alá tartozik. A Tax Compliance Management System kialakítása során az EUTOP szorosan támaszkodott az Institut der Wirtschaftsprüfer (Könyvvizsgálók Intézete, IDW) vizsgálati standardjára. Világosan meghatározott munkafolyamatok és struktúrák biztosítják az üzleti események adózási szempontból szabályos nyilvántartását, valamint a törvényi előírások és határidők betartását. Belső ellenőrzéseken és ezek dokumentációján kívül az adózási megfelelőség betartását és a kiigazítások szükségességét egy külső adótanácsadó folyamatosan felügyeli, és az éves beszámoló ellenőrzése keretében egy jónevű könyvvizsgáló évente egyszer ellenőrzi.

Adatvédelem
Az EUTOP egy független külső adatvédelmi megbízottal működik együtt. Ez a személy nem csak az előírt ellenőrzéseket végzi el a vállalatnál, hanem a munkatársak adatvédelmi témájú rendszeres képzésével is megosztja a tudását. Emellett rendszeres adatvédelmi hírlevelet ad ki, amelyet folyamatos időszerű tájékoztatásuk érdekében minden munkatársnak megküld.

ISO 9001 szerinti tanúsítás
A pénzügyi, számviteli, személyzeti, jogi és informatikai igazgatási feladatokat az EUTOP International GmbH számára 100%-os testvérvállalata, a First Management & IT Services GmbH látja el, amelynek szolgáltatásait 2010 óta a TÜV SÜD tanúsítja az ISO 9001 alapján.

EU átláthatósági nyilvántartás
Az EUTOP be van jegyezve az EU átláthatósági nyilvántartásába, amelyet a „Megállapodás az Európai Parlament és a Bizottság között az átláthatósági nyilvántartásról az Európai Unió politikáinak kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek és önfoglalkoztató személyek számára” alapján hoztak létre (az Európai Unió Hivatalos Lapja L277/11). Az EUTOP Europe GmbH nyilvántartási száma 171298025234-65.