Magyarország
25 more languages
42 country-specific versions
25 more languages
back

A pénzügyi és jogi előírásoknak való megfelelés

A megfelelés egyre fontosabb a nagyobb vállalkozások üzleti tevékenységében. Az EUTOP mindig is nagyon komolyan vette ezt a kérdést, és vezető külső tanácsadókkal működik együtt ezen a területen. Ennek köszönhetően garantáljuk a maximális biztonságot és megbízhatóságot az EUTOP ügyfeleinek.

A jogi előírásoknak való megfelelés
Az EUTOP szorosan együttműködik egy ismert nemzetközi jogi céggel, amely mind Németországban, mind világszerte (különösen pedig az Egyesült Államokban) kiterjedt tapasztalattal rendelkezik a jogi megfelelőség területén. Az EUTOP tanácsadóival együttműködve, a területen végbemenő legújabb fejleményekről szerzett rendszeres információknak megfelelően folyamatosan dolgozik a megfelelőség területén történő fejlesztéseken. Természetesen követjük a törvényi szabályozást és előírásokat, ideértve az érvényes nemzetközi szabályozásokat is, például az Egyesült Államok külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvényét (US Foreign Corrupt Practices Act). Az EUTOP az ezzel kapcsolatos ismereteket rendszeres képzések keretében adja át alkalmazottainak. Két partnerünk, aki a jogi cégnél mindennemű előírással kapcsolatos kérdéssel foglalkozik, szintén bármikor elérhető, ha az alkalmazottainknak tanácsra van szükségük.

A pénzügyi előírásoknak való megfelelés
Az EUTOP-nak mérete és jogi formája szerint nem kötelessége ellenőriztetni az éves beszámolóit, a cég azonban önkéntes döntését követően 2001 óta jónevű külső könyvvizsgálókkal ellenőrizteti az EUTOP és társult vállalatainak éves beszámolóit. Ennek köszönhetően a 2001-es évtől kezdve teljes terjedelmükben hozzáférhetők az éves beszámolók a hitelesítő záradékkal ellátott ellenőrzési véleménnyel együtt. Az ellenőrzések kiterjednek az üzleti folyamatokra, a pénzügyi elszámolásra és a pénzforgalomra, és azokat de facto átfogó módon, nem pedig szúrópróbaszerűen végzik. Az ellenőrzések során továbbá a belső ellenőrzési rendszerek hatékonyságát is felmérik, és bizonyítékot szolgáltatnak a beszámolókban és éves beszámolókban tett kijelentésekre.

Adatvédelem
Az EUTOP együttműködik egy független adatvédelmi tisztviselővel, akinek kettős feladata, hogy elvégezze a cég számára a szükséges ellenőrzéseket, valamint rendszeres tréningek keretében megossza az adatvédelem területén szerzett szakértelmét az alkalmazottakkal. Ezenfelül rendszeresen adatvédelmi hírlevelet készít a teljes személyzet számára annak biztosítása érdekében, hogy folyamatosan naprakészek legyenek a legfrissebb információkat illetően.

ISO 9001 tanúsítvány
A pénzügyi, könyvelési, személyzeti, jogi és informatikai igazgatási feladatokat a First Management & IT Services GmbH (100%-ban az anyavállalat által birtokolt leányvállalat) látja el az EUTOP International GmbH számára, amelynek szolgáltatásai a TÜV SÜD tanúsító szerv ISO 9001 által tanúsítottak.

EU Átláthatósági nyilvántartás
Az EU szinten tevékenykedő EUTOP vállalatok az EU Átláthatósági nyilvántartás szabályai szerint regisztrálva vannak. Az Átláthatósági nyilvántartás az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti megállapodás eredményeként jött létre és az EU politikájának alakításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek illetve független magánszemélyek érdekeit szolgálja (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 277/11). Az EUTOP Europe GmbH azonosító száma  171298025234-65.