Magyarország
25 more languages
42 country-specific versions
25 more languages
back

Állapot és kilátások

Az EUTOP – több mint 150 munkatárssal és strukturális tanácsadóval – átfogó struktúrákat biztosít és különféle kompetenciákat egyesít az EU egészében. A továbra is szükséges ügyfél tartalmi kompetenciájához, az EUTOP csomagban kínálja a folyamatstruktúrára, a szemléletváltásra és a folyamattámogatásra vonatkozó, a sikeres érdekképviselethez manapság elengedhetetlen kompetenciákat. Piaci pozíciónk további kiépítése érdekében célul tűztük ki, hogy a következő években is befektessünk e három kompetencia bővítésébe és elmélyítésébe, és továbbfejlesszük a meglevő struktúráinkat.

Az a célunk, hogy a következő években leányvállalatokat alapítsunk valamennyi EU-tagállamban, valamint értékesítési és menedzsmentstruktúrákat építsünk fel a világ releváns piacain, hogy az EU-ban letelepedett vállalatok mellett más piacokból érkező cégeket is eljárási tekintetben kísérjük az EU-n belül.
Szilárdan hiszünk a folyamatos európaizálódási folyamatban és az Európai Unió állandóan növekvő jelentőségében. Tekintetbe véve ezt a fejlődést és végső soron az EUTOP üzleti modelljének hosszú távú erősítése és biztosítása érdekében olyan üzleti és kooperációs partnereket keresünk, akik tapasztalatokkal bírnak a kormányzati kapcsolatok terén, és hálózatokkal és/vagy értékesítési képességekkel rendelkeznek az EU valamennyi tagállamában.
jump to top