Česká republika
25 more languages
42 country-specific versions
25 more languages

Váš partner pro styk s vládními úřady

V současné době společnost EUTOP zaměstnává 150 zaměstnanců a poradců ktery od roku 1990 doprovázeji prezentaci zájmů soukromých společností, asociací a organizací ve směru k institucím Evropské unie a vybraných členských států EU jako partner pro strukturování procesů.

EUTOP je pro své klienty systémovým dodavatelem. Společnost EUTOP kombinuje různé kompetence napříč celou EU a nabízí své kompetence v oblasti procesně-strukturní kompetence, změna perspektivy podpora procesů, které jsou nyní nezbytné pro úspěšné lobbování. Do získání těchto kompetencí investuje společnost EUTOP od roku 1990. Abychom rozšířili svou pozici na trhu, budeme v příštích letech dále investovat do rozšiřování a prohlubování těchto tří kompetencí napříč celou EU.

Od samého počátku byly shoda s legislativními požadavky a bezúhonnost základním pilířem řízení naší společnosti.
To je důvod, proč soukromé společnosti, asociace a organizace z členských států EU, stejně tak jako důležitá politická a obchodní centra světa spoléhají na kvalitu námi poskytovaných služeb. Zvláště pak si cení trvalé, dlouhodobé spolupráce se společností EUTOP a našeho strukturovaného přístupu. Kromě jiných jsou našimi klienty společnosti, které jsou zahrnuty do indexů EURO, STOXX, DAX a MDAX a stejně tak evropské pobočky společností, které jsou součástí indexu Dow Jones.

 

EUTOP film

Sino-German Synergy Summit

Po podepsání Lisabonské smlouvy se rámcové podmínky v Evropě od základu změnily. Skokové zvýšení složitosti rozhodovacích procesů v Evropě ve více heterogenním prostředí odstartovalo změnu způsobu myšlení a vztahů – podstatně se zvýšila důležitost „procedurálních postupů“ v politice proti „argumentaci na základě obsahu“. V komplexních politických procesech jsou obsah a argumentace také nezbytné. Nicméně, aby byly obsah a argumenty akceptovány a uznány, je nutné je nejprve komunikovat se správnou osobou ve správný čas, na správném místě a správným způsobem a znát při tom cíle, zájmy a způsob myšlení osob s rozhodovací pravomocí a neformální i formální pravidla rozhodování.

Tento vývoj též značí významné změny v předpokladech pro úspěšnou komunikaci mezi politiky a podnikateli: Evropské rozhodovací struktury se stávají čím dál více nepřístupnými vůči individuálním společnostem.

Bereme v potaz evropské rozhodovací struktury a procesy s ohledem na jejich ekonomickou, kulturní a politickou rozmanitost. Společnost EUTOP si od roku 1990 vybudovala mnoho kontaktů s osobami s rozhodovacími pravomocemi z oblasti legislativy i výkonné moci všech členských států. Tímto způsobem můžeme efektivně podporovat naše klienty a zastupovat je v rámci rozhodovacích procesů v Bruselu a vybraných členských státech EU.

 

Úspěch prostřednictvím procesní kompetence

VĚDĚLI JSTE, ŽE...…

se EU díky Lisabonské smlouvě stala de facto státem, který sahá od Portugalska k Finsku a od Irska ke Kypru?

... díky Lisabonské smlouvě byl původní postup spolurozhodování povýšen a stal se standardním postupem („řádný legislativní postup“)?

... pro hráče na „poli Evropské unie“ – členské státy EU, regiony EU, společnosti, asociace a organizace – to vede k problému, že se výsledky rozhodovacích procesů staly vysoce nepředvídatelnými?


Společnost EUTOP čelí narůstající komplexitě rozhodovací struktury EU jedinečným receptem na úspěch. Kombinuje obsahovou kompetenci klienta s procesně-strukturní kompetencí a umocňuje tuto kombinaci originální metodologií OnePager® (kompetence ke změně perspektivy) a PSGR® (kompetence v podpoře procesů). Tím násobí úspěšnost vašeho lobbování.


Formula for Success

SL = (CC + PSC) (OnePager®Methodology * PSGR®)

Procesně-strukturní kompetence

Zachování prostoru, lidských zdrojů a organizačních kapacit (řídicí kompetence) a produkční kompetence v rámci celé EU na základě sítě vlastních zaměstnanců, strukturálních poradců, strukturálních kooperativních partnerů a externích sítí napříč institucemi, frakcemi a členskými státy. Výsledkem je služba, která pro klienta představuje akceschopnou sílu pro řešení krizí, poskytování služeb a zajištění před neočekávanými změnami právního a politického rámce. Na míru přizpůsobené strukturované propojení obsahové kompetence klienta a procesně-strukturní kompetence je významným faktorem úspěchu. Pilíři činnosti společnosti EUTOP jsou shoda s legislativními požadavky a exkluzivita („jen jediný zájem“), které zajišťují, že společnost EUTOP je trvale přijímána klienty na jedné straně i legislativou a exekutivou na straně druhé jako nezávislý zprostředkovatel. Standardy shody s legislativními požadavky společnosti EUTOP sestávají z certifikace podle ISO 9001, ochrany dat a shody s finančními a legislativními požadavky.

Kompetence ke změně perspektivy (Metodologie OnePager®)

Interdisciplinární posouzení problému z různých úhlů s cílem vypracování úspěšného řešení daného problému (změna perspektivy z perspektivy jednotlivce na perspektivu veřejného zájmu). Tento přístup se od roku 1990 provádí na základě vědecké a empirické procedury, která mimo jiné zohledňuje perspektivy teorie rozhodování, kultury a jazyka, jakož i perspektivy napříč institucemi, členskými státy a politickými stranami. Pokud vás zajímají další informace o pěti fázích změny perspektivy, navštivte webové stránky společnosti OnePager GmbH. Přibližně v 5 až 15 procentech případů není požadovaná změna perspektivy možná, což v podstatě vylučuje úspěšné lobbování. Společnost EUTOP doporučuje svým klientům v takových případech nejednat. Výhoda pro klienta spočívá v tom, že může zvolit jiné postupy již v raném stádiu a vyhnout se tak zbytečnému čerpání zdrojů. Pokud se však změna perspektivy podaří, což bývá v 85 až 95 procentech všech případů, rozhodne o dosažení cíle kompetence v oblasti procesní podpory.

Kompetence v doprovodu procesů (PSGR® = Process-oriented Structural Governmental Relations)

Zaměstnanci a poradci společnosti EUTOP musí trvale strukturálně podporovat všechna rozhraní tak, aby výsledkem metodologie OnePager® byl úspěch lobbistického projektu. Zkušenosti ukazují, že velké projekty zpravidla ztroskotají na malých detailech. V komplexním rozhodovacím procesu již nelze tolerovat organizační chyby a nedorozumění. Trvalá podpora klienta kompetencí v doprovodu procesů společnosti EUTOP je dalším základní faktorem úspěchu, protože v průběhu rozhodování ve složitém systému – kromě problému technických chyb – loajalita a koalice se mohou kdykoliv změnit. Proto je nezbytná neustálá kontrola a koordinace všech rozhraní a aktualizace situace pomocí metodologie OnePager®.

Společnost EUTOP je v Bruselu aktivní již od roku 1990

Společnost EUTOP má zastoupení tam, kde se tvoří rozhodnutí: v Bruselu, Frankfurt, Berlín, Dusseldorf, Paříži, Madrid, Římě, Vídni, Budapešť a Praze, a prostřednictvím partnerů pro strukturování procesů i v dalších členských státech. Navíc společnost EUTOP udržuje obchodní zastoupení v politických a finančních centrech po celém světě. To zajišťuje postavení společnosti EUTOP jako poskytovatele služeb v oblasti procesně-strukturní  kompetence pro klienty, které mají své zájmy v Evropské unii.

Naše kanceláře v Bruselu se nacházejí poblíž Evropského parlamentu a sídla Evropské komise. Od roku 1998 společnost EUTOP Brussels SPRL sídlí na adrese Place du Luxembourg (webové stránky spolenosti LUXARLON Real Estate BVBA).

EUTOP Frankfurt Finance GmbH má sídlo ve frankfurtském finančním okrsku. Zajišťuje podporu pro žádosti zákazníků u institucí Evropské unie, zejména u Evropské centrální banky a evropských úřadů pro finanční dohled.

Kanceláře společnosti EUTOP Berlin GmbH se nacházejí v hlavním městě Spolkové republiky Německo na třídě Unter den Linden a jsou coby kamenem dohodil od budovy Bundestagu (parlament spolkové republiky) a různých federálních ministerstev.

EUTOP Düsseldorf GmbH se nachází v prestižní lokalitě v düsseldorfské čtvrti MedienHafen, která je obchodním centrem města.

Společnost EUTOP Paříž sídlí v srdci hlavního města Francie poblíž středisek politické moci ve Francii.

EUTOP Madrid se nachází v jednom z nejreprezentativnějších obvodů španělského hlavního města a v bezprostřední blízkosti předních společností v sektoru služeb

Společnost EUTOP Řím sídlí v centru poblíž sídel budov nejdůležitějších Italských vládních úřadů.

Společnost EUTOP Vienna GmbH sídlí v centru hlavního města Rakouska.

EUTOP Budapešť se nachází blízko pulzujícího správního a finančního centra v Pešti.

Společnost EUTOP Praha zajišťuje kontakty do Bruselu a vybraných členských zemí EU pro klienty z České republiky a střední a východní Evropy.

EUTOP Kodaň v dánském hlavním městě je ústředním kontaktním místem pro zákazníky a kontakty ze Skandinávie a pobaltských států.

Centrála společnosti EUTOP sídlí v Mnichově, kde je umístěno vedení společnosti, služby pro celou korporaci a administrativní funkce.

Mnichov Londýn Brusel Paříž Vídeň Berlín Praha Řím Frankfurt Budapest Madrid Dusseldorf Kodaň

Obchodní zastoupení EUTOP:

Brussels
Brusel

EUTOP Brussels SPRL
Rue d'Arlon 15
1050 Brussels
Belgium

Kontaktní osoba:
Robert Olma
close
Berlin
Berlín

EUTOP Berlin GmbH
Unter den Linden 38
10117 Berlin
Germany

Kontaktní osoba:
Matthias Schenk
close
Munich

Mnichov

EUTOP International GmbH
Denninger Strasse 15
81679 Munich
Germany

Kontaktní osoba:
Walter Tombrock
close
Vienna

Vídeň

EUTOP Vienna GmbH
Kärntner Ring 5-7
1010 Vienna
Austria

Kontaktní osoba:
Konrad Kreuzer
close
Prague

Praha

EUTOP Prague
Rybna 682/14
110 05, Praha 1
Czech Republic

Kontaktní osoba:
Konrad Kreuzer
close
London

Londýn

EUTOP London
100 Pall Mall
St James London
SW1Y 5NQ
United Kingdom
Kontaktní osoba:
Dr. Klemens Joos
close
Paris

Paříž

EUTOP Paris
10, Place Vendôme
75001 Paris
France
Kontaktní osoba:
Robert Olma
close
New-York
New York
EUTOP New York
245 Park Avenue, 39th Floor
New York 10167
USA
Kontaktní osoba:
Lorenz Heimerl
close
Beijing

Peking

EUTOP Beijing
Beijing Lufthansa
Center C203
50 Liangmaqiao Rd.
Beijing 100125
China

Kontaktní osoba:
Michael Boll
close
Tokyo

Tokio

EUTOP Tokyo
East Tower 4th Floor,
Otemachi First Square
1-5-1 Otemachi Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004
Japan

Kontaktní osoba:
Robert Olma
close
Rom

Řím

EUTOP Rome
Via Antonio Salandra 18
187 Rome
Italy
Kontaktní osoba:
Dr. Klemens Joos
close
frankfurt
Frankfurt

EUTOP Frankfurt Finance GmbH
Bockenheimer Landstrasse 17/19
60325 Frankfurt am Main
Germany

Kontaktní osoba:
Tim A. Bremmer
close
budapest

Budapešť

EUTOP Budapest
Kálmán Imre utca 1
Budapest 1054
Hungary

Kontaktní osoba:
Konrad Kreuzer
close
madrid
Madrid

EUTOP Madrid
C/ Leganitos 47
28013 Madrid
Spain

Kontaktní osoba:
Lorenz Heimerl
close
shanghai

Šanghaj

EUTOP Shanghai Co., Ltd.
Office1131
11/F, Carlton Building
No.21 Huanghe Road
Huangpu District
Shanghai, 200003
China

Kontaktní osoba:
Michael Boll
close
Dusseldorf

Dusseldorf

EUTOP Düsseldorf GmbH
Speditionstrasse 21
40221 Dusseldorf
Germany

Kontaktní osoba:
Dr. Rainer Wend
Matthias Schenk
close
Kopenhagen

Kodaň

EUTOP Copenhagen
Frederiksborggade 15
1360 Copenhagen
Denmark

Kontaktní osoba:
Robert Olma
close

Kontakt

EUTOP Brussels SPRL
Rue d'Arlon 15
1050 Brussels
Belgium

+32 2 2868080
+32 2 2868099

www.eutop.eu

EUTOP Berlin GmbH
Unter den Linden 38
10117 Berlin
Germany+49 30 5200055-0
+49 30 5200055-7140

www.eutop.de
EUTOP London
100 Pall Mall
St James London
SW1Y 5NQ
United Kingdom

+44 20 73213833
+44 20 73213738

www.eutop.co.uk
EUTOP Paris
10, Place Vendôme
75001 Paris
France

+33 1 53455480
+33 1 53455455

www.eutop.fr

EUTOP Vienna GmbH
Kärntner Ring 5-7
1010 Vienna
Austria+43 1 20511601155
+43 1 20511601008

www.eutop.at

EUTOP Prague
Rybna 682/14
110 05, Praha 1
Czech Republic+420 222 191331
+420 222 191700

www.eutop.cz

EUTOP International GmbH
Denninger Strasse 15
81679 Munich
Germany+49 89 323700-0
+49 89 323700-6140

www.eutop.de

EUTOP Düsseldorf GmbH
Speditionstrasse 21
40221 Dusseldorf
Germany+49 221 88231 – 655
+49 211 88231 – 534

www.eutop.de

EUTOP Copenhagen
Frederiksborggade 15
1360 Copenhagen
Denmark+45 33681701

www.eutop.dk

EUTOP Tokyo
East Tower 4th Floor,
Otemachi First Square
1-5-1 Otemachi Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004
Japan+81 3 5219-1445
+81 3 5219-1201

www.eutop.jp

EUTOP Beijing
Beijing Lufthansa
Center C203
50 Liangmaqiao Rd.
Beijing 100125
China+86 10 64105367

www.eutop.cn
EUTOP New York
245 Park Avenue, 39th Floor
New York 10167
USA

+1 212 672-1719
+1 212 792-4001

www.eutop.us
EUTOP Rome
Via Antonio Salandra 18
187 Rome
Italy

+39 06 4227-2304
+39 06 4227-4000

www.eutop.it

EUTOP Frankfurt Finance GmbH
Bockenheimer Landstrasse 17/19
60325 Frankfurt am Main
Germany+49 69 710455-509
+49 69 710455-510

www.eutop.eu

EUTOP Budapest
Kálmán Imre utca 1
Budapest 1054
Hungary+36 1 4751433
+36 1 4751111

www.eutop.hu

EUTOP Shanghai Co., Ltd.
Office1131
11/F, Carlton Building
No.21 Huanghe Road
Huangpu District
Shanghai, 200003
China+86 21 53681216

www.eutop.cn

EUTOP Madrid
C/ Leganitos 47
28013 Madrid
Spain+34 91 7945826

www.eutop.es
 
I have read the data protection information for the contact form.*
*) povinné údaje
jump to top